Lundvegen, detaljregulering av fortau, r20200005

Frist for innspill: 27.09.2020

Lundvegen, detaljregulering av fortau, r20200005

Overnevnte plan er 14.07.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre myke trafikanter, ved å etablere et trafikksikkert gang/sykkeltilbud langs nedre deler av Lundvegen. Det er et stort behov for dette, etter at det ble etablert endeholdeplass for to Metrobuss-linjer ved Østre Lund.

Sammendrag

Hensikten med planen er å sikre myke trafikanter, ved å etablere et trafikksikkert gang/sykkeltilbud langs nedre deler av Lundvegen. Det er et stort behov for dette, etter at det ble etablert endeholdeplass for to Metrobuss-linjer ved Østre Lund.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Konflikttema.pdf

VAO-plan.pdf

VAO-plan vedlegg.pdf

Notat, konsekvensutredning kantstopp.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Plan- og profiltegning.pdf

Typisk normalprofil.pdf

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/200

Sist oppdatert: 13.08.2020

Gå til toppen

arrow_upward