Elgeseter gate 1 og Klostergata 9, detaljregulering, r20180042

Frist for innspill: 08.05.2021

Elgeseter gate 1 og Klostergata 9, detaljregulering, r20180042

Overnevnte plan er 16.03.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Studentersamfundet østover, på del av det som omtales som Fengselstomta.

Sammendrag

Planlagt omfang av utvidelse er totalt cirka 4 800 m2 fordelt over flere etasjer. Tilbygget er planlagt med tre fulle etasjer over terreng og en inntrukket fjerde etasje. Deler av sokkel er eksponert over terrenget, som synker fra øst mot vest. Dette innebærer at Kronprinsesse Märthas allé, som er tverrgaten mellom Klostergata og Høgskoleveien, må flyttes. Hensikten er også å gjøre denne gaten til et privat gatetun som kan betjene Studentersamfundet og et fremtidig bygg for bycampus Elgeseter på Fengselstomta. Fra denne gaten er det plass til varelevering og renovasjon og det vil være plass til oppstilling av større kjøretøyer i forbindelse med konserter. Den skal også ha funksjon som gangforbindelse.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Geoteknisk populærvitenskapelig fremstilling

VA-utedning.pdf

3D-illustrasjoner og andre illustrasjoner

Illustrasjonsplan

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/19378

Sist oppdatert: 19.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward