Bromstadekra, strekningen Kong Øysteins veg - Tungasletta, og del av Bromstadekra, detaljregulering, r20210022

Klagefrist: 04.05.2024

Bromstadekra, strekningen Kong Øysteins veg - Tungasletta, og del av Bromstadekra, detaljregulering, r20210022

Overnevnte plan er 07.03.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en sammenhengende løsning for syklende og
gående langs Bromstadruta som er en del av vedtatt hovednett for sykkel i Trondheim. Bromstadruta er cirka 3 km lang og går fra Persaunet til Sildråpevegen. Med tiltaket får man et gjennomgående tilbud som skal være attraktivt for gående og syklende året rundt.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/20065

Sist oppdatert: 12.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward