Damlia 3, detaljregulering, r20170024

Klagefrist: 07.04.2019

Damlia 3, detaljregulering, r20170024

Overnevnte plan er 28.02.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å regulere planområdet til boligformål med 15 boenheter. Boligene er i planforslaget utformet som rekkehus med underliggende kjeller for parkering og boder. Planforslaget inkluderer også noe vegareal, fortau og areal til holdeplass og snuplass for buss.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/18192

Sist oppdatert: 15.03.2019

Gå til toppen

arrow_upward