Fv. 704 Sandmoen - Røddekrysset, detaljregulering, r20180021

Klagefrist: 12.01.2019

Fv. 704 Sandmoen - Røddekrysset, detaljregulering, r20180021

Overnevnte plan er 22.11.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

Plankart 1 av 3
Plankart 2 av 3
Plankart 3 av 3

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/10767

Sist oppdatert: 14.12.2018

Gå til toppen

arrow_upward