Fv 707 Bråbrua, detaljregulering, r20170030

Klagefrist: 24.03.2019

Fv 707 Bråbrua, detaljregulering, r20170030

Overnevnte plan er 31.01.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av en ny bru på FV 707 (Leinstrandvegen), og øke trafikksikkerhet og fremkommelighet på stedet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Kartlegging av naturmangfold, notat

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/17918

Sist oppdatert: 28.02.2019