Tungavegen 1,gnr/bnr 4/2, 4/10 og 4/13 m. fl., detaljregulering r20170034

Klagefrist: 25.01.2020

Tungavegen 1,gnr/bnr 4/2, 4/10 og 4/13 m. fl., detaljregulering r20170034

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Tungavegen 1 med boligbebyggelse og noe næring, forretning og offentlig/privat tjenesteyting, herunder barnehage og helse- og velferdssenter. Det skal legges til rette for servicefunksjoner, møteplasser og aktivitetstilbud som reduserer transportbehovet. Området skal være bilfritt med all parkering under bakken, og tilrettelagt for gange og sykkel.

Planen skal samordnes med Leangen idrettspark for å finne best mulig overgang mellom de to planene.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/44556

Sist oppdatert: 20.12.2019