Utvidelse av Forset steinbrudd, detaljregulering, K2016006

Klagefrist: 09.01.2020

Utvidelse av Forset steinbrudd, detaljregulering, K2016006

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Klæbu kommunestyre.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videre uttak av masse sør for eksisterende steinbrudd. Tidligere regulert steinbrudd inngår i nytt forslag til regulering. Uttaket i dagens brudd vil opphøre, og dette området vil da brukes til foredling og mellomlagring av stein fra det nye uttaksområdet. Virksomheten er viktig for leveranser av råstoff til regionen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 19.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward