Vestre Ranheim, gnr/bnr 23/309, 23/850, 23935 m. fl.,detaljregulering, r20150012

Klagefrist: 10.03.2019

Vestre Ranheim, gnr/bnr 23/309, 23/850, 23935 m. fl.,detaljregulering, r20150012

Overnevnte plan er 31.01.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av deler av jordbrukseiendommen Vestre Ranheim. Arealet nordøst for gårdsanlegget reguleres til boliger. Det foreslås ca 200 nye boliger fordelt på leiligheter og rekkehus, med inntil 22.300 m2 bruksareal. Områdene i sørvest reguleres til
industri, lager og forretning med plasskrevende varer. Planlagt bruksareal er inntil 20 700 m2. Det kan oppføres inntil 8.000 m2 til forretning. Det foreslås i tillegg grønnstruktur og samferdselsanlegg.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

13/51718

Sist oppdatert: 15.02.2019

Gå til toppen

arrow_upward