Furuvegen 2B,detaljregulering, r20180030

Klagefrist: 30.11.2019

Furuvegen 2B,detaljregulering, r20180030

Overnevnte plan er 17.10.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for tre boliger i to bygg, en tomannsbolig og en enebolig, på eiendommen Furuvegen 21B.

Tomta er regulert til bolig og fradelt fra Furuvegen 21A i 1998. Planen skal også både sikre vegrett til boligene og opparbeidelse av deler av Furuvegen og Granvegen i tråd med gjeldende regulering.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/39103

Sist oppdatert: 08.11.2019