Richard Withs vei 9, detaljregulering, r20170018

Klagefrist: 30.11.2019

Richard Withs vei 9, detaljregulering, r20170018

Overnevnte plan er 17.10.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for riving av eksisterende tomannsbolig, og oppføring av nytt terrassert leilighetsbygg med inntil åtte boenheter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/25126

Sist oppdatert: 08.11.2019

Gå til toppen

arrow_upward