Del av Peter Egges plass og Schjoldagerveita, detaljregulering, r20180043

Klagefrist: 04.04.2020

Del av Peter Egges plass og Schjoldagerveita, detaljregulering, r20180043

Overnevnte plan er 06.02.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å muliggjøre opparbeiding av Peter Egges plass som offentlig torg slik rekkefølgekrav for oppføring av nybygg i Krambugata krever.Planområdet omfatter også arealer i Schjoldagerveita og Søndre gate for å oppnå en sammenheng gjennom kvartalet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Utomhusplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/114

Sist oppdatert: 13.03.2020