Leangen idrettspark, detaljregulering, r20190008

Klagefrist: 28.12.2020

Leangen idrettspark, detaljregulering, r20190008

Overnevnte plan er 19.11.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å videreutvikle Leangen idrettspark med nye idrettsbygg, utendørs idrettsflater, arealer for egenorganisert aktivitet og opphold, samt å bedre tilgjengeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Det legges til rette både for idrett på toppnivå og for breddeidrett både regionalt og lokalt.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: 

Illustrasjonsplan byggegrense 14.08.20

Illustrasjonsplan 14.08.20

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/109

Sist oppdatert: 03.12.2020

Gå til toppen

arrow_upward