Odd Husbys veg, gnr/bnr 103/850, 103/294 m.fl., detaljregulering, r20170003

Klagefrist: 06.06.2020

Odd Husbys veg, gnr/bnr 103/850, 103/294 m.fl., detaljregulering, r20170003

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for økt utnyttelse av flere eiendommer på Dalgård med utbygging av formålene bolig, forretning og tjenesteyting med tilhørende anlegg og funksjoner.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/58

Sist oppdatert: 20.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward