Område mellom Tunellvegen og Ringvålvegen, gnr/bnr 177/657 m.fl., detaljregulering, r20180050

Klagefrist: 06.06.2020

Område mellom Tunellvegen og Ringvålvegen, gnr/bnr 177/657 m.fl., detaljregulering, r20180050

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for forretning (dagligvare) og boliger i tilknytning til endestasjon for Metrobuss på Lund. Hensynet til støy og tilgjengelighet til området er spesielt vektlagt i planen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/100

Sist oppdatert: 20.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward