Osloveien 64 og 66,detaljregulering, r20170001

Klagefrist: 04.04.2020

Osloveien 64 og 66,detaljregulering, r20170001

Overnevnte plan er 27.02.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for at eiendommene 421/360 og 421/361 skal kunne bebygges med kontorbygg.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/146

Sist oppdatert: 05.03.2021