Selsbakkvegen 55, gnr/bnr 100/208 og del av 100/159 m.fl., detaljregulering, r20180040

Klagefrist: 06.06.2020

Selsbakkvegen 55, gnr/bnr 100/208 og del av 100/159 m.fl., detaljregulering, r20180040

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av et leilighetsbygg med maksimalt 12 leiligheter. Leilighetene vil være av varierende størrelse, der gjennomsnittsstørrelsen vil ligge på omtrent 70 m2 BRA. Bygningsvolumet er vist med en variasjon i høyde og med felles parkeringskjeller. Uteoppholdsareal tilrettelegges på tomtens sørlige del. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på  grunnen

- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/92

Sist oppdatert: 20.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward