Valentinlyst gnr/bnr 55/20 og 55/46, detaljregulering, r20190021

Klagefrist: 06.06.2020

Valentinlyst gnr/bnr 55/20 og 55/46, detaljregulering, r20190021

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med boliger ved å rive eksisterende garasjeanlegg langs Kong Øysteins veg. Planen inneholder om lag 230 nye boliger i blokkbebyggelse med parkeringsanlegg for nye og eksisterende boliger under bakken. Eksisterende intern veg på området (Olav Magnussons veg) omreguleres til internt gatetun med adkomst fra sør.

Eksisterende barnehage ved Anders Estenstads veg reguleres bort i planen, og det reguleres inn ny tomt sørøst i planområdet til en større barnehage

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/132

Sist oppdatert: 20.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward