Væresstranda bru, gnr/bnr 26/26, detaljregulering, r20160032

Klagefrist: 18.07.2020

Væresstranda bru, gnr/bnr 26/26, detaljregulering, r20160032

Overnevnte plan er 27.05.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere ny bruadkomst til boligbebyggelsen på nordsiden av jernbanen ved Væresstranda som ledd i elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Eksisterende bru er for lav for framføring av nødvendige elektroinstallasjoner på strekningen. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Miljøtekniske grunnundersøkelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/56

Sist oppdatert: 26.06.2020

Gå til toppen

arrow_upward