Nordre gate 18 og 20 og Thomas Angells gate 20, detaljregulering, r20190004

Klagefrist: 18.07.2020

Nordre gate 18 og 20 og Thomas Angells gate 20, detaljregulering, r20190004

Overnevnte plan er 27.05.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for flere boliger i Midtbyen. Delvis gjennom å tilrettelegge for påbygg på eksisterende bebyggelse, og delvis gjennom å formålsendre deler av eksisterende kontor- og næringsarealer i 3. og 4. etasje til boliger

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/79

Sist oppdatert: 26.06.2020