E6 Ranheim- Værnes, detaljregulering, 20180014

Klagefrist: 28.06.2021

E6 Ranheim- Værnes, detaljregulering, 20180014

Overnevnte plan er 28.04.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med gjeldende plan var å ivareta krav til trafikksikkerhet i Væretunnelen ved å regulere inn parallelle tunnelløp, samtidig som den skulle sikre nok areal for utvidelse av hovedvegen til fire felt på strekning E6 Ranheim – Værnes.

Saksdokumenter

- Vedlegg til bestemmelsene:

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/83

Sist oppdatert: 11.06.2021