Harald Torps veg gnr/bnr 323/2450, 323/2451 m.fl., detaljregulering, r20180051

Klagefrist: 28.03.2021

Harald Torps veg gnr/bnr 323/2450, 323/2451 m.fl., detaljregulering, r20180051

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for forretning og boliger med tilhørende anlegg og infrastruktur. Det foreslås boligbebyggelse i inntil tre etasjer over butikk som ligger i førsteetasje/sokkel ut mot Harald Torps veg. Parkering foreslås lagt på bakkeplan og i p-kjeller.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/104

Sist oppdatert: 04.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward