Østre Rosten 47, Tiller videregående skole, detaljregulering, r20190024

Klagefrist: 28.03.2021

Østre Rosten 47, Tiller videregående skole, detaljregulering, r20190024

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er rehabilitering og utvidelse av Tiller videregående skole, offentlig tannklinikk og ny flerbrukshall. Planforslaget tar høyde for ca. 700 elever (i dag ca. 600 elever).

Planforslaget har endret innhold fra det som ble varslet ved igangsetting. Det var opprinnelig tenkt å bygge en fløy på østsiden mot Tillerskogen, men som nå er tatt ut av planforslaget.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/98

Sist oppdatert: 09.03.2021