Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl., detaljregulering, r20200032

Klagefrist: 15.04.2023

Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl., detaljregulering, r20200032

Overnevnte plan er 02.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny bebyggelse for universitetsformål og universitetets samarbeidspartnere, slik at NTNU kan integreres tettere med byen og Innovasjonsdistriktet på Elgeseter.

Planforslaget skal sikre fremtidsrettede utdannings-, innovasjons- og forskningsaktiviteter med gode faglige og sosiale kvaliteter, tverrfaglig samarbeid og synergier, og en effektiv og bærekraftig campus som er åpen og inviterende mot omgivelsene.

Den nye bebyggelsen skal sikres funksjonelle og store sammenhengende arealer, med god henvendelse mot tilgrensende park og byrom. I tillegg skal planforslaget sikre en allment og universelt tilgjengelig gangbru mellom Sem Sælands vei og Hesthagen, med direkte kobling til Klæbuveien.

Saksdokumenter

Vedlegg

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/58298

Sist oppdatert: 23.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward