Overvik felt B2 og B1 nord, detaljregulering, r2022010

Klagefrist: 08.07.2023

Overvik felt B2 og B1 nord, detaljregulering, r2022010

Overnevnte plan er 25.05.203 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for inntil 180 boenheter på felt B2 og B1 nord, med hovedsakelig leilighetsbygg og noe rekkehusbebyggelse. Planen skal også tilrettelegge for ny adkomstveg med fortau og sykkelveg fra Kochhaugvegen og opp til Overvikområdet, adkomstveg med fortau til Presthus gård/Solfæng, turdrag og turstier.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/27628

Sist oppdatert: 13.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward