Blakli, gnr/bnr 83/8, nytt helse og velferdssenter, detaljregulering, r20160013

Klagefrist: 22.10.2017

Blakli, gnr/bnr 83/8, nytt helse og velferdssenter, detaljregulering, r20160013

Overnevnte plan er 31.08.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å regulere et nytt helse- og velferdssenter med relaterte tjenester på gnr. 83, bnr. 8. Programmet for helse- og velferdssenteret er foreløpig 72 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger, aktivitetstilbud for hjemmeboende seniorer og sonekontor for hjemmetjenesten.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse med konsekvensutredning
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/4317

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward