Blaklieggen, del av gnr/bnr 83/4, 83/7, 83/8 m.fl., detaljregulering, r20130009

Klagefrist: 26.12.2017

Blaklieggen, del av gnr/bnr 83/4, 83/7, 83/8 m.fl., detaljregulering, r20130009

Overnevnte plan er 26.10.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av 180-250 boliger og adkomstveg for disse. Tiltaket innebærer omlegging av bekk, av høyspentlinje og av hovedvannledning.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/26336

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward