Bryns vei 7, detaljregulering, r20150001

Klagefrist: 01.10.2017

Bryns vei 7, detaljregulering, r20150001

Overnevnte plan er 15.06.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger på eiendommen ved bygging av to nye boligbygg med til sammen tre boenheter. Planområdet er på 1,86 dekar. Det tilrettelegges for boligformål, tre parkeringsplasser i garasje og to parkeringsplasser som bakkeparkering. Det er planlagt en boligutbygging i tre plan. Den eksisterende eiendommen på tomta, med tre boenheter, inngår i planforslaget.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/45991

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward