Casper Lundes veg, Metrobuss,detaljregulering, r20170043

Klagefrist: 15.07.2018

Casper Lundes veg, Metrobuss,detaljregulering, r20170043

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bygge om, og tilpasse to bussholdeplasser i Saupstadringen ved Casper Lundes veg, for å møte krav og standarder til Metrobuss. Planforslaget skal også legge til rette for to Metrobussplattformer på 25 meter med tilhørende leskur og stasjoner, og betjene Metrobusslinje M2, samt noen lokalbusser.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28172

Sist oppdatert: 21.06.2018