Egganvegen 1 og 3, detaljregulering, r20160001

Klagefrist: 16.07.2017

Egganvegen 1 og 3, detaljregulering, r20160001

Overnevnte plan er 18.05.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging og økt utnyttelse av to eiendommer i Sjetnemarka. Planforslaget omfatter to blokker med til sammen 25 leiligheter. Blokkene planlegges i henholdsvis tre og fire etasjer. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet forutsettes revet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart på grunnen
Plankart under grunnen
Planbestemmelser
Tilleggsnotat fra byutviklingskomitéen til rådmannen

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/48859

Sist oppdatert: 31.01.2018