Flatåsen idrettshall, Gnr/bnr 194/529 og del av gnr/bnr 194/374, detaljregulering, r20150032

Klagefrist: 07.05.2017

Flatåsen idrettshall, Gnr/bnr 194/529 og del av gnr/bnr 194/374, detaljregulering, r20150032

Overnevnte plan er 15.03.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for idrettshall på Flatåsen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/19906

Sist oppdatert: 01.02.2018