Gildheim, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180008

Klagefrist: 28.10.2018

Gildheim, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180008

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å oppgradere dagens holdeplass ved Gildheim langs Rv. 706, i retning mot sentrum, til metrobusstandard. Dette innebærer å etablere ny stasjon ca. 70 meter vest for dagens holdeplass. Stasjonen utformes som en busslomme med en 40 meter lang plattform.

Sykkelveg legges i bakkant av plattformen for å hindre konflikt mellom syklende og ventende busspassasjerer. Gjennom stasjonsområdet vil plattformen fungere som fortau.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28175

Sist oppdatert: 05.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward