Harald Hårfagres gate og Håkon Magnussons gate, gnr/bnr 414/389 og 413/127 m.fl., detaljregulering, r20150014

Klagefrist: 26.12.2017

Harald Hårfagres gate og Håkon Magnussons gate, gnr/bnr 414/389 og 413/127 m.fl., detaljregulering, r20150014

Overnevnte plan er 26.10.2017 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å avsette hele tomta til boligbebyggelse.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse datert 28.8.2017 og planbeskrivelse datert 29.8.2017
Plankart på grunnen
Plankart under grunnen
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/6527

Sist oppdatert: 31.01.2018