Johan Falkbergets vei, del av gnr/bnr 425/355, detaljregulering, r20160024

Klagefrist: 21.01.2018

Johan Falkbergets vei, del av gnr/bnr 425/355, detaljregulering, r20160024

Overnevnte plan er 16.11.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et bofellesskap for personer med utviklingshemming på en del av eiendommen gnr/bnr 425/355 i Johan Falkbergets vei. Bofellesskapet skal kunne tilby inntil ni boliger med tilhørende felles- og tjenesteareal, utearealer og parkering. Planlagt bruk forutsetter omregulering av eiendommen fra offentlig friområde til formål for offentlig tjenesteyting – institusjon.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/18122

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward