Lagerbro over Landbruksvegen, gnr/bnr 15/27, 4/46 og 4/103, detaljregulering, r20160030

Klagefrist: 06.08.2017

Lagerbro over Landbruksvegen, gnr/bnr 15/27, 4/46 og 4/103, detaljregulering, r20160030

Overnevnte plan er 15.06.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å detaljregulere ei varebru over bakken mellom IKEAs eksisterende varehus og nytt lager på den andre siden av Landbruksvegen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/21163

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward