Lagmann Lindboes vei 24, detaljregulering, r20150040

Klagefrist: 22.10.2017

Lagmann Lindboes vei 24, detaljregulering, r20150040

Overnevnte plan er 31.08.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med økt utnyttelse i et etablert boligområde i Lagmann Lindboes vei 24, med inntil 20 boliger.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart på grunnen, 1 av 2
Plankart på grunnen, 2 av 2
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/20912

Sist oppdatert: 31.01.2018