Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, r20150028

Klagefrist: 26.03.2017

Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, r20150028

Overnevnte plan er 26.01.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten er å legge til rette for riving av eksisterende enebolig med garasje, og oppføring av nytt leilighetsbygg med tre til fem nye boenheter i tre etasjer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/14407

Sist oppdatert: 01.02.2018