Nardobakken, gnr/bnr 68/386, detaljregulering, r20150027

Klagefrist: 22.10.2017

Nardobakken, gnr/bnr 68/386, detaljregulering, r20150027

Overnevnte plan er 31.08.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å etablere studentboliger (boligformål) på resteiendommen til næringseiendommen Nardobakken 2.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart på bakken
Plankart over bakken
Planbestemmelser
Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning (18Mb)
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/1234

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward