Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering, r20160029

Klagefrist: 10.02.2019

Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering, r20160029

Overnevnte plan er 13.12.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 12 boliger. Det er lagt vekt på å få til en
hensiktsmessig utnyttelse av området, samtidig som at områdekarakteren bevares i en viss grad.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

- Plankart 1 av 2
- Plankart 2 av 2

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/3741

Sist oppdatert: 17.01.2019