Åsvang skole

Åsvang skole

Kontakt Åsvang skole

Se kart

Nyheter

 

Klubbkvelder

Vi fortsetter med Åsvangklubben i og med at den er så godt mottatt av elevene. Det blir på torsdager.

Åpningstiden er 17.30-19.30. Ansvar for driften av klubben er FAU i samarbeid med skolen. Fra skolen er det Hans som bidrar på klubbkveldene. Foresatte bidrar med hjelp etter oppsatt plan som FAU utarbeider.

Vi har kiosk på klubben. Barna kan kjøpe:

 • Brus: 15,-
 • Pringles: 20,-
 • Kjærlighet på pinne: 5,-
 • Sjokolade: 20,-
 • Snap and crackle: 10,-
 • Jordbærstang: 15,-

Utvalget kan variere noe. Inntekten går til FAU.

Kveldene er fordelt på følgende trinn:

 • 12.01.: 5. trinn
 • 19.01.: 6. trinn
 • 26.01.: 7. trinn
 • 02.02.: 5. trinn
 • 09.02.: 6. trinn
 • 16.02.: 7. trinn
 • 02.03.: 5. trinn
 • 09.03.: 6. trinn
 • 16.03.: 7. trinn
 • 23.03.: 5. trinn
 • 30.03.: 6. trinn
 • 13.04.: 7. trinn
 • 20.04.: 5. trinn
 • 27.04.: 6. trinn
 • 04.05.: 7. trinn
 • 11.05.: 5. trinn
 • 25.05.: 6. trinn
 • 01.06.: 7. trinn

Artikkel i Fagbladet. Bedre skolestart på Åsvang skole.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Bedre skolestart

Bakgrunnen for prosjektet:

Gjennom flere år har det vært en økende bekymring for at ca. 20-25 prosent av våre elever ikke lykkes med egen sosiale tilpasning til skolen og/eller skolefaglige utvikling gjennom sitt eget skoleløp. Gjennom Stoltenberg-utvalgets utredning får vi tilgang på kunnskapsoversikt over hvorfor denne utvikling skjer.

Stoltenbergutvalget har et særlig fokus på kjønnsforskjeller, da det har vært allment kjent at gutter presterer svakere enn jenter på nesten alle arbeidsområder relatert til skole og utdanning.

Ovennevnte utvalg foreslår flere måter å organisere skolestart på slik at flere kan lykkes med å få god tilpasning, utvikling og læring.

På bakgrunn av det ønsker Trondheim kommune, sammen med Kristiansand kommune, å gjøre nye erfaringer/nye utprøvinger med å øke muligheten for at barn generelt skal lykkes i skolen og mer spesifikt at gapet mellom gutter og jenter skal reduseres.

Bedre skolestart i praksis på Åsvang skole

Utesvømming

Sitat Adresseavisen: 1. august 2019

«I følge redningstjenestene er det et paradoks at mens nesten alle drukningsulykker skjer ute i friluft, skjer nesten all svømmeundervisning innendørs. Det er stor forskjell på å bade i et oppvarmet basseng, kontra i en kald fjord med høye bølger eller i ei elv med kraftige strømninger. Barn må lære å svømme i åpent vann.»

Dette ønsker vi å gjøre et forsøk på å motvirke.

Årets sjuendeklassinger skal gjennomføre utendørs svømmeundervisning i september/oktober 2022 og mars/april 2023. Undervisningen skal gjennomføres både med og uten våtdrakter. Opplegget kombineres med heldags utflukt i Estenstadmarka med andre aktiviteter i tillegg.

Ansvarlige for gjennomføring er to sertifiserte lærere ved Åsvang skole.

Festsalen vår - Åsvangklubben

Festsalen skal være til bruk for sosial aktivitet både på dag- og kveldstid. Hensikten er å bidra til sosial utvikling for den enkelte og utvikling av god samhandling og gode felles erfaringer mellom barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen. Bruken av festsalen skal bidra til utvikling av gode barnekulturer og felles oppfatning om at vi alle kan bidra til å gjøre positive handlinger ovenfor hverandre. Festsalen skal også være en arena for faglig mestring og kan derfor også benyttes med tanke på undervisningsformål.

Festsalen vil kunne benyttes til elev- og foreldrearrangement og kulturinnslag fra elever på ulike trinn. I tillegg skal skoleavslutning for 7. trinnselever gjennomføres i festsalen.

Regler for bruk av festsal utarbeides av skolenes ledelse i samarbeid med elevråd.

Lån av festsalen er gratis, men brukere blir gjort økonomisk ansvarlig ved uaktsomhet. Påført skade på inventar må derfor erstattes. Herunder gjelder ikke generell slitasje.

Det er per nå klubb for 5.-7. trinn en kveld i uka. Målet på sikt er å kunne utvide det til to dager i uka. Det vil også sporadiske junior-kvelder for de yngre elevene.

Aktiviteter festsalen kan benyttes til

 • Undervisning
 • Midt-timeaktiviteter
 • Kulturforestillinger i henhold til års-hjul
 • Åsvangklubben
 • Bursdager
 • Andre feiringer
 • Eldre-kaffe
 • Jule- og sommeravslutninger
 • Utstillinger
 • Turneringer (bordtennis, fotball, dart etc.)
 • Korpsaktivitet
 • Filmforestilling/kino
 • Som del av SFO sitt lek-tilbud på ettermiddag
Bursdagsfeiring i festsalen vår

Åsvang skoles festsal kan benyttes til gjennomføring av barne-bursdager mandager, tirsdager (kveld/ettermiddag), samt lørdager og søndager. I tilknytning til lokalet er det kjøkken med tilgang til kokeplate.

Det er mange aktivitetsmuligheter:

 • Bordtennis
 • Biljard
 • Airhockey
 • Playstation
 • Dart
 • Discorom
 • Fotballspill
 • Brettspill
 • Sjakk
 • Annet lekeutstyr

Bruk av festsalen til barnebursdager er gratis men leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar som ikke direkte kan beskrives som generell slitasje.

For lån av festsalen ta kontakt med skolens administrasjon på telefon 72 54 01 00.

Grunnsyn

Åsvang skoles pedagogiske plattform

Undervisning

1. trinn

Det er 67 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Arnstein Aarnes Ressem
 • Kirsti Trøgstad
 • Christian Bjørkhaug

Faglærere:

 • Lill Trude Buarø
 • Hanne Asbjørnslett
 • Bente Småge

Miljøarbeidere:

 • Åse Kleven
 • Marianne Skogseth
 • Leon Lundberg Holden (lærling)

Telefonnummer til trinnkontoret: 72 54 01 07

2. trinn

Det er 53 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Kathrine Vik Tollaksen
 • Petter Blaafjell
 • Tonje Langfjord Furuli

Faglærere:

 • Sølvi Dahle
 • Håkon Morken
 • Bente Småge

Miljøarbeidere:

 • Ingri Hjelle Hansen
 • Laila Waagen

Telefonnummer til trinnkontoret: 72 54 01 08

3. trinn

Det er 75 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Ailin Sponaas Petersen
 • Martine Brenne Lånke
 • Trond Bones
 • Elin Ranheim

Faglærere:

 • Lillian Nerdal
 • Charlotte Olberg
 • Eirik Hartvigsen

Miljøarbeidere:

 • Wenche Vinje
 • Toril Mari Tårnesvik
 • Anita Bremseth
 • Aleksandra Burba (lærling)

Telefonnummer til trinnkontoret: 72 54 01 09

4. trinn

Det er 59 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Kjell A. Ekornes Strøm
 • Hege Rønningen
 • Ronald Wenaas

Faglærere:

 • Marthe Kulseng Foosnæs
 • Sara Fjeldvær
 • Anna Duvsete

Telefonnummer til trinnkontoret: 72 54 01 10

5. trinn

Det er 80 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Petter Ebbesen
 • Anders Meli
 • Berit Andersen

Faglærere:

 • Eli Dahl Løftamo
 • Tone Dalheim
 • Rut Margrete Utgaard

Miljøarbeidere:

 • Markus Nerdal
 • Terje Mathisen

Telefonnummer til trinnkontoret: 72 54 01 11

6. trinn

Det er 62 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Nina Johansen
 • Sigrid Løfaldli
 • Grete Fyhn
 • Mathias Karlsen

Faglærere:

 • Ragnhild Sundt
 • Katja Dahl-Krog
 • Lisa Mari Endal

Miljøarbeidere:

 • Siri Waldum
 • Marthe Laumann

Telefonnummer til trinnkontoret 72 54 01 12

7. trinn

Det er 73 elever på trinnet.

Kontaktlærere:

 • Bente Haugen
 • Madeleine Torgvær Hansen
 • Kine Witzøe

Faglærere:

 • Thomas Dragvoll Jacobsen
 • Vilde Digre Rønnes
 • Audun Berge

Miljøarbeidere:

 • Gunn Halvorsen
 • Amalie Kristensen

Telefonnummer til trinnkontoret 72 54 01 13

SFO

Åpningstider: mandag-fredag kl. 07.15-16.30

Plandager for SFO 2022/2023:

 • 17., 18. og 19. august 2022
 • 27. januar 2023
 • 23. juni 2023
 • Sommerstengt: uke 28 og 29

Plandager for SFO 2023/2024:

 • 16., 17. og 18. august 2023
 • 26. januar 2024
 • 21. juni 2024

Lokal rammeplan for Åsvang SFO

SFO 1. trinn
 • Åse Kleven (basekoordinator)
 • Marianne Skogseth
 • Rune Løvaas
 • Zeya Kyaw
 • Leon Lundberg Holden (lærling)
 • Knut Olav Ulseth (kokk)

Telefon: 48 29 18 42

SFO 2. trinn
 • Ingri Hjelle Hansen (basekoordinator)
 • Musammat H. Akther
 • Laila Kristin Waagen
 • Knut Olav Ulseth (kokk)

Telefon: 48 29 62 70

SFO 3. trinn
 • Toril Mari Tårnesvik (basekoordinator)
 • Anita Bremseth
 • Siri Waldum
 • Amalie Kristensen
 • Hans Viktor Söderkvist Skjæran
 • Eirin Volden
 • Aleksandra Burba (lærling)
 • Knut Olav Ulseth (kokk)

Telefon: 97 99 62 17

SFO 4. trinn
 • Linda Renå (basekoordinator)
 • Gunn Halvorsen
 • Markus Nerdal Søraas
 • Marthe Laumann
 • Terje Mathisen
 • Knut Olav Ulseth (kokk)

Telefon: 91 60 62 81

Følg oss på Facebook

Elevens læringsmiljø

Kapittel 9A i Opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø og presiserer at hver enkelt elev har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Loven omfatter alle deler av en elev sitt skolemiljø. Loven presiserer at det er eleven sin opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og gjelder ikke bare i forbindelse med mobbing. Arbeidet for at ingen elever skal oppleve mobbing er likevel en viktig del.

Rasisme, vold, religiøs og seksuell trakassering er å betrakte som former for mobbing.

«Mobbing er gjentatte negative handlinger over tid – utført av en eller flere – mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.» (Olweus & Roland).

Mobbing omfatter både fysisk og psykisk vold. Med psykisk vold menes verbale/ikke-verbale overgrep, som falske brev, hånsord, kalling, hvisking og blikk, antagelser, trusler, forsøk på å isolere og utestenge vedkommende fra kameratflokken.

Mobbeprosedyrer

Handlingsplan mot mobbing

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. opplæringslovens paragraf 9 a-5. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkingen.

Definisjon av mobbing (Erling Roland)

"En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger over tid, er utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Det er en negativ eller aggressiv handling nåe noen med hensikt påfører en annen person skade eller ubehag - ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter."

I følge definisjonen kjennetegnes mobbing av følgende tre kriterier:

 1. Det dreier seg om aggressiv adferd
 2. Som gjentas eller pågår over en viss tid
 3. I en mellommenneskelig relasjon som preges av en viss ubalanse i styrke- og maktforholdet.

Hvordan vi skal greie å avdekke og håndtere mobbing

Elevens rett til et godt læringsmiljø er forankret i opplæringslovens kapittel 9a. Retten til et godt læringsmiljø inkluderer bestemmelser både om aktiv forebygging og oppfølging der noe har gått galt. Ansatte ved skolen har undersøkelsesplikt dersom det foreligger noe som tilsier at noen kan være utsatt for krenkelser som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Elevene/foresatte har klagerett til fylkesmannen dersom de ikke får oppfylt sine rettigheter. Informasjon om denne retten skal være sendt til foresatte.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Ifølge dette har skolen aktivitetsplikt og som er delt inn i fem handlingsplikter. Det som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, er hvordan eleven faktisk opplever å ha det mens han eller hun er på skolen, SFO eller leksehjelpen. Dersom digitale krenkelser fører til at eleven opplever mistrivsel ved å være på skolen, utløser dette aktivitetsplikt for skolen selv om krenkelsene har skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens område.

De fem handlingsplikter (de tre første strekpunktene gjelder også renholdere og vaktmester, samt lærlinger, frivillige og praksisstudenter):

 • Følge med
 • Gripe inn
 • Varsle
 • Undersøke
 • Sette inn egnede tiltak

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav:

 1. Skriftlig plan over tiltak (hvilket problem tiltaket skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal gjennomføres)
 2. Overordnet dokumentasjon som beskriver at skolen oppfyller aktivitetsplikten

Avdekking av mobbing

 1. Skolen gjennomfører en årlig spørreundersøkelse og bruker data fra Elevundersøkelsen
 2. Kontaktlærere gjennomfører i oktober og mars ikke-anonym spørreundersøkelse på alle trinn
 3. Kontaktlærer tar opp temaet mobbing i de individuelle samtalene med elevene, i foreldresamtaler og på foreldremøter
 4. Vi har fokus på å påvirke kvaliteten i samspillet mellom elevene, og er fokusert på hva vi observerer
 5. Vi prioriterer å være til stede i friminuttene
 6. Elevene skal vite hvordan vi reagerer på problematferd og dette skal være forutsigbart
 7. Melding om mobbing fra elever og foreldre skal alltid tas på alvor

Hva vi gjør når mobbing er avdekket

 1. Start med to-tre samtaler med den som er blitt mobbet. Den som har blitt utsatt for mobbing har et opplagt krav på å bli involvert og tatt vare på i fra begynnelsen.
 2. Samtal med foreldrene til den som blir plaget.
 3. Saken tas opp med de som mobber – det skjer en etter en i rask rekkefølge. Plageren blir konfrontert og gitt beskjed om å stoppe umiddelbart. Vi lar oss ikke lokke inn i diskusjoner eller forhandlinger. Elevene får beskjed om at foreldrene blir varslet samme dag.
 4. Samle plagerne – på direkten – for å gjennomgå saken samlet. Altså – først splitte, så samle og konsolidere. En avtaler nytt møte, for å følge opp og kontrollere.
 5. Vurder etter tid, hvor fornuftig det er å gjennomføre forsonings-samtale. Også foreldre kan involveres i slike samtaler.
 6. Ha jevnlige oppfølgingssamtaler med offeret over tid.
 7. Følg opp mobberen med jevnlig oppmerksomhet.
 8. Foreldremøter gjennomføres med mobbing som tema og der foreldre får arbeidsoppgaver over hva de skal gjøre for å påvirke barnekulturen til å bli inkluderende. Det gjennomføres tre foreldremøter med arbeidsoppgaver til foreldrene mellom møtene. Foreldre forpliktes til å ha arbeidsoppgaver omkring kulturarbeid.
 9. Det gjennomføres eget undervisningsopplegg med fokus på jente- og guttekultur (13-14 økter a 20-30 minutter).
 10. Mobbemekanismene og de ulike rollene som er gjeldende forklares for elevene.
Ordensreglement Åsvang skole

Sykkelregler

Alle elever fra 1.-7. trinn kan bruke sykkel, sparkesykkel og rullebrett som fremkomstmiddel til og fra skolen.

Disse må plasseres på anviste steder.

Mobiltelefon

Det er ikke tillatt for elever å bruke mobiltelefon eller smartklokker mens de er på skolen. Hvis dette er nødvendig må dette tas opp med kontaktlærer. Utstyret inndras hvis dette ikke følges.

Snøball

Snøball kastes bare på oppsatte blinker.

Allergier, medisinering, sykdom, skoleskyss og permisjoner

Allergier

Skal skolen tilrettelegge for elever med allergier må legeerklæring forevises.

Medisinering

Skal eleven medisineres i løpet av skoledagen må dette skjemaet fylles ut.

Avtale om medisinering

Sykdom

Fravær meldes i Meldeboka

Skoleskyss

Følgende elever har rett til skoleskyss:

 • Elever med lang skolevei
 • Farlig / vanskelig skolevei
 • Funksjonshemming
 • Sykdom og skade

Søknad om skoleskyss

Søknad om permisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Søknad om permisjon sendes inn via Vigilo.

Skolemelk og skolefrukt

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Ellen Hektoen, telefon 48 10 42 91. E-post: ellen.hektoen@trondheim.kommune.no

Ellen er til stede på skolen hver dag.

Helsesykepleier: Julie Selven, telefon 90 07 83 13. E-post: julie.selven@trondheim.kommune.no

Julie er til stede på skolen tirsdager og onsdager, samt fredager i oddetallsuker.

Ergoterapeut: Eli Jenssen Solstad, telefon 95 26 31 04. E-post: eli-jenssen.solstad@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut: Marie Korsmo, telefon 91 67 22 58. E-post: marie.korsmo@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

FAU

FAU skoleåret 2022/2023

FAU-representanter skal velges på foreldremøtene som gjennomføres i løpet av september.

FAU leder: Erlend Ovesen

Nestleder:

E-post: asvangfau@gmail.com

 • 1. trinn: Michael Stilsson
 • 2. trinn:
 • 3. trinn: Charlotte Rikheim
 • 4. trinn: Torill Beate Karlsen
 • 5. trinn:
 • 6. trinn:
 • 7. trinn: Per Helge Bergtun

Leder og nestleder representerer FAU i skolens brukerråd.

Dokumenter

Vedtekter for Foreldrerådet ved Åsvang skole

Plan for holdningsskapende arbeid

Foreldrenettverk

Brosjyre skolestartere

Referater

Referat 10.11.2020

Referat 23.03.2021

Referat 22.04.2021

Referat 03.06.2021

Referat 20.01.2022

Referat 13.06.2022

Åsvang skoles historie

Åsvang skole har en spennende historie å se tilbake på. Daværende Strinda kommune var i sterk vekst på slutten av 1800-tallet. Fra å ha til sammen 508 elever i året 1865, hadde tallet økt til 1047 i 1890. Strinda ville være en foregangskommune når det gjaldt skole. Derfor ble det bygget nye skoler, undervisningstiden ble utvidet og det ble holdt flere kurs. Det ble søkt fra skolekommisjonen om å reise et nytt skolehus ved Angelltrøa. Dette ble innvilget, og Åsvang skole ble en realitet i 1881.

Åsvang skolekrets skulle nå omfatte Berg, Bonæs og en del av Steinaunet. Kommunestyret bidro med 9000 kroner som skulle gå til skolebygning, uthus og 12 mål jord. Skolen skulle ha 2 klasserom, og det er dette bygget vi i dag kaller for Gammelskolen.

Den første læreren ved skolen het Jakob Moxnes. Han ble overflyttet til Åsvang etter å ha jobbet ved skolene Bonæs og Solbakken. Han var skolestyrer fram til 1915. Andre lærere med sterke bånd til skolen var Brit Grytbak og Ole Tilseth. Begge var med fra starten av i 1881. Senere har mange satt sine spor på Åsvang skole. Olav Heggdal var skolestyrer fra 1916-1942. Sverre Bye var skolestyrer ved Åsvang fra 1945-1965, og Tormod Tvete styrte skolen fra 1965-1973. Fra 1973 overtok Ingvar Lånke som skolens rektor. Harald Heggstad, Bjørg Jakobsen, Svend Undset, Terje Osnes og Ada Alice Hovde har fulgt etter som ledere for skolen.

Når man ser tilbake på Åsvang skoles historie, er det mye man kan trekke fram. Verdt å nevne er Skomikken. Dette var et fag som ble innført i 1914. Det ble bestemt at guttene skulle ha slik skomakersløyd, og at elevene kunne ha med slitte sko hjemmefra som de fikk hjelp til å reparere. Det ble et populært fag! I 1920-årene var elevene ved Åsvang skole med på å plante store områder skog i Estenstadmarka. Det Norske Skogselskap så det som viktig at de snaue skogarealene i området fikk liv. Dette kan både stor og liten være glad for, da Estenstadmarka er blitt et populært turterreng for byens befolkning.

Ut over 1930-tallet kom aktivitetstanken og gruppearbeid sterkt inn i skolene. Dette ble tydelig i normalplanen av 1939. Åsvang skole var den siste i Strinda som manglet skolekjøkken og gymsal. Det begynte også å bli trangt om plassen. Dette måtte det gjøres noe med, men så kom krigen… Etter krigen steg elev-tallet raskt. I 1953 var situasjonen prekær, og skolen måtte leie lokaler i dårlig forfatning i forsamlingshuset på Veiskillet. Nybygget med blant annet gymnastikksal, 2 klasserom, musikkrom og biblioteksrom stod endelig ferdig i 1962.

Skolen hadde fra 1950 et samarbeid med skipet Belbetty. Slik skipsadopsjon var ganske vanlig, og det gikk ut på at elever skrev hilsninger til menneskene om bord på Belbetty, som ofte var langt fra norske farvann. Tilbake fikk elevene spennende svar fra alle verdens hjørner! I 1975 fikk Åsvang skole et tilbygg med et netto areal på 1200 kvm., samtidig som de gamle lokalene ble rehabilitert.

Fram mot i dag har det vært mange aktivitetstilbud tilknyttet skolen. Her har idrettslag hatt aktivitetstilbud, Framlaget, speidertropp og kristelige organisasjoner. Åsvang skole var for eksempel en av de første skolene i den gamle Strinda kommune som fikk eget skolekorps. Dette skjedde i 1945. Korpset overtok instrumentene til et hornmusikklag tilhørende Reitgjerde sykehus. I 1955 ble Åsvang skoles jentekor stiftet, og i 1974 ble et strykeorkester tilknyttet skolen.

Åsvang skole er i stadig utvikling. Elever kommer og går ut skoleporten år etter år. Skolen står der likevel, selv etter mer enn 100 år. Høsten 2003 flyttet vi inn i ny skole.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Rektor: Arnt Ollestad: 92 66 79 53
arnt.ollestad@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder skole 5.-7.trinn: Lena Nilsson: 90 62 41 97
lena.nilsson@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder skole 1.-4.trinn: Ranveig Haugen: 91 34 26 52
ranveig.haugen@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO: Stine Tøndel: 93 05 66 46
stine.tondel@ou.trondheim.kommune.no

Konsulent: Ingunn Kristin Aasen: 72 54 01 03 / 92 65 71 37
ingunn-kristin.aasen@ou.trondheim.kommune.no

Kokk: Knut Olav Ulseth: 72 54 01 00
knut-olav.ulseth@ou.trondheim.kommune.no

TK-kode: 021100

Sist oppdatert: 05.05.2023

021100

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242