Kontaktinfo
Telefon
72549220
Adresse
Industriveien 40
Epost
breidablikkskole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

436

Breidablikk skole

 fgfg

 

Helhetlig ledelse i Trondheim kommune.

Ledige stillinger som avdelingsledere ved Breidablikk skole

Link til informasjonsskriv HER.

 

Innføring av avdelingsledere og helhetlig ledelse:

Rådmannen har etter drøfting 27.februar besluttet at barnehager og skoler skal innføre avdelingsledere fra 1.august 2017. Det betyr at dagens faglederstillinger og SFO-lederstillinger opphører og at det skal ansettes fem nye stillinger som avdelingsledere.

De nye avdelingslederne får personalansvar, fagansvar og økonomiansvar, rapporterer til rektor og inngår i skolens ledergruppe.

Stillingene lyses ut internt med søknadsfrist 27.mars.  

Utlysningen finner du her.

 

fgfg

Anleggsarbeid på Breidablikk skole

I disse dager starter arbeidet med påbygg til Breidablikk skole. Det skal komme et nytt bygg i nedre skolegård som skal bygges på resten av skolen. I forbindelse med dette arbeidet, ønsker vi å dele en del informasjon om hvordan dette påvirker hverdagen for elevene.

Det er i all hovedsak nedre skolegård som vil bli berørt. Nedre skolegård vil mer eller mindre i sin helhet bli sperret av med sikkerhetsgjerder fra og med 01.12.2016. Arbeidet er delt inn i tre faser, hvor første fase innebærer en god del graving (vann, kloakk m.m.) og transport. Sikkerhetssonen vil bli noe mindre etterhvert.

Det vil etableres en egen innkjørsel for anleggstrafikk ut mot Industriveien. Anleggstrafikken vil derfor ikke benytte seg av skolens innkjørsler, verken den på nedre eller øvre side.

Infoskriv til foreldre fra anleggsledelsen finner dere HER.
Kart/grafikk over sikkerhetssone (fase 1) finner dere HER.

 

 

 

 

 

Breidablikk skole