Hjem Brundalen skole
Brundalen skole

Brundalen skole

Kontakt Brundalen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

SFO

Rammeplan SFO

Her kan dere lese Rammeplanen for Brundalen SFO

Brundalen SFO Rammeplan

Kontaktinformasjon til SFO

Listetelefon: 91 76 02 96.

I tillegg kan vi nås på 72 54 11 06 eller 72 54 11 00.

Morgentilbud kl. 07.15-08.30

SFO har åpent mellom klokken kl. 07.15 og kl. 08.30. SFO serverer frokost før skolen starter. De av barna som skal spise må komme senest kl. 07.50.

På grunn av covid-19 må vi fortsatt fordele barna på trinn. Alle krysser seg inn utenfor 1.-2.-basen. Deretter går 1. trinn inn på basen (barn og voksne vasker hendene i garderoben før de går inn) og de andre barna fordeler seg på faste uteområder. Det er kun nye førstetrinnsforeldre som kan følge barna inn ved behov. Foreldre oppfordres til å holde avstand om de følger barna til skolen.

Måltid

SFO gir barna tilbud om frokost før undervisningen starter, i tillegg til et måltid etter skolen. I løpet av uka har vi to varme måltid som serveres og tre brødmåltid der barna forsyner seg fra en buffet. Hvilket varmt måltid som serveres, blir annonsert på månedsplanen. I ferier og undervisningsfrie dager skal barna ha med matpakke og drikke for ett måltid.

På grunn av covid-19 serveres enkel frokost og mat etter skolen. Ingen foresatte skal være i kantina. 2.-4. trinn spiser frokost ute.

SFO kl. 13.15-16.30

SFO starter etter undervisningen. Da er det måltid, lek og aktiviteter som er i fokus. Vi starter med et barnemøte på undervisningsarealet der vi informerer litt om dagen. Vi legger til rette for ulike aktivitetstilbud til barna som uteaktivitet, bordaktiviteter, gymsal m.m. På infotavlene på basene henges det opp en oversikt over tilbudet den aktuelle dagen. Større aktiviteter/temadager blir annonsert i månedsplanen. Barna bestemmer i stor grad selv om de vil delta i de voksenstyrte aktivitetene, eller om de vil leke egne leker. Vi har "ha-med-dag" hver fredag. Leker tas med på eget ansvar. Det er ikke anledning til å ta med våpen eller elektronisk utstyr.

På grunn av covid-19 må barna være organisert på trinn og faste områder. Det er ikke anledning til å ta med leker hjemmefra (ingen "ha-med-dag").

Hentemeldinger

På Brundalen har vi faste tidspunkt dere kan legge inn som gå-hjem-tid i meldeboka:

 • Rett hjem etter skole
 • Kl. 14.00
 • Kl. 14.30
 • Kl. 15.00
 • Kl. 15.30
 • Kl. 16.00
 • Kl. 16.30

Barn som kan gi muntlig beskjed kan gå hjem når de vil.

Hentemeldinger må legges inn i meldeboka innen kl. 11.00 samme dag for å være sikker på at den blir registrert.

Sommerstengt og studiedager SFO

SFO har stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

SFO har også sommerstengt hele uke 28 og 29.

Studiedager på SFO:

Skoleåret 20-21:

 • SFO har studiedag torsdag 13. og fredag 14. august 2020 (Skole og SFO er stengt)
 • SFO har studiedag torsdag 08.10.2020 (Skole og SFO er stengt)
 • SFO har studiedag fredag 29.01.2021 (Skole og SFO er stengt)
 • SFO har studiedag fredag 18.06.2021 (Skole og SFO er stengt)

Skolehelsetjenesten

Kirsten Kamark og Kari Marte Brandt er helsesykepleiere (helsesøstre) ved Brundalen skole. De har kontor i første etasje ved inngangen på nordsiden. Helsesøstrene er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Kirsten (hovedansvar for 1.-4. trinn) har fast kontortid hver torsdag og fredag.
Telefon: 94 87 84 95
E-post: kirsten.kamark@trondheim.kommune.no

Kari Marte

(hovedansvar for 5.-7. trinn) - har fast kontortid hver torsdag og fredag (foreløpig)

Telefon: 90 87 33 57

Mail: kari.marte.brandt@trondheim.kommune.no

Anne Ragna Aarli
Fysioterapeut
Telefon: 48 20 21 12

Les mer om skolehelsetjenesten (link til generell info)

Første skoledag

Skoleåret 2021-22 starter mandag 16. august.

2.-7. trinn starter kl. 08.30 og har vanlig skoledag til kl. 13.15.

1. trinn starter kl. 09.00, med oppmøte ute i skolegården foran inngangen til 1. trinn og har skoledag til kl. 13.00. Det er ikke SFO denne dagen for 1. trinn.

Trinnene

1. trinn

Velkommen til 1. trinn skoleåret 21-22!

Vi som jobber på 1. trinn i år er Aud Bremnes, Hilde Jørgensen, Ingebjørg Denstadli og Julie Geving, Linda Killingtveit, Souad Saadeddin, Elida K. Wigen, Marte Fandrem, Christian Skagemo, Frezer Abebe

Oversikt over uka

 • Mandag, tirsdag og torsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15
 • Onsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 21 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

2. trinn

Velkommen til 2. trinn skoleåret 20-21!

Vi som jobber på 2. trinn dette skoleåret er: Ingeborg Lyngstad, Ingrid Hauan, Kari Øverås, Gunhild Velle, Elisabeth Gåsvik, Kirsti N. Hatmyr, Frezer Adebe, Silja Lindahl, Adele Martinussen

Oversikt over uka

 • Mandag, onsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og torsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til 2. trinn (lærere kan nås før eller etter undervisning), 72 54 11 22 eller du kan ringe sentralbordet, 72 54 11 00.

3. trinn

Velkommen til 3. trinn skoleåret 20-21!

Vi som jobber på 3. trinn i år er Kristin W. Lereim, Wenche K. Johnsen, Brian Pettersen,Tom Stian Fossdal, , Ann Kathrin Petersen, Lene Rønning

Oversikt over uka

 • Mandag, torsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 23 eller du kan ringe sentralbordet, 72 54 11 00.

4. trinn

Velkommen til 4. trinn skoleåret 20-21!

Vi som jobber på 4. trinn i år er Anne Lundberg, Erik S. Seltveit, Ingvild L. Olsen, Lill-Iren Gryteselv, Liv Inger Nerland-Gundersen, Barbro G. Strand, Silja Lindahl

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skoleslutt kl. 14.00
 • Torsdag og fredag: Skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 24 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

5. trinn

Velkommen til 5. trinn skoleåret 20-21

Vi som jobber på 5. trinn i år er Marita Jensen, Julie Dalbakken/ Ida Katrin brekke, Steffen K. Selnes, Marte J. Nordhagen, Håvard Sterten, Liv Inger Nerland-Gundersen, Ann Kathrin Petersen, Steffan Møllegaard, Frode S. Rystad, Monica Jenssen, Daan Doets, Marte Fandrem

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag og torsdag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Fredag: Skoleslutt kl. 14.00
 • Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 25 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

6. trinn

Velkommen til 6. trinn skoleåret 20-21!

Vi som jobber på 6. trinn i år er Unni Johansen, Anne-Grethe Indrebø, Stina Lorentzen, Marte J. Nordhagen, Sondre Juul, Håvard Sterten, Per Arne Hildal

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag og fredag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Torsdag: Skoleslutt kl. 14.00

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 26 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

7. trinn

Velkommen til 7. trinn skoleåret 20-21!

Vi som jobber på 7. trinn dette skoleåret Anne Silje Bern, Morten Rugsveen, Elisabeth L. Kilaas, Kenneth Fossland, Håvard Sterten, Rune Alstad, Sondre Sundset, Lars, Einar Haugen, Randi M. Øverland

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag, onsdag og torsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Fredag: Skoleslutt: 14.00

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Meldeboka.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 27 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

FAU

Informasjon om FAU

FAU ved Brundalen skole

Organisasjonsnummer 917 571 406

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Brundalen skole er det overordnede bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU jobber for et trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle elver ved skolen, og for et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.

Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har noe dere ønsker å ta opp. Saker som meldes inn vil normalt bli tatt opp på FAU-møter, som finner sted første onsdag i hver måned. Du kan også lese mer om barn og foreldres rettigheter og plikter, samarbeid med skolen og om skolemiljø på det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sine nettsider

Kontaktinformasjon FAU

E-post til FAU ved Brundalen skole: brundalenfau@gmail.com

Postadressen er:

Trondheim kommune

Brundalen skole / Brundalen FAU

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Telefon: Ståle S. Kalkvik (leder) 91 51 49 74

FAU skoleåret 2021-22

FAU består av:

Representant for 1. trinn: Line Hartz-Hanssen

Representant for 2. trinn: Karl Olav Lunde

Representant for 3. trinn: Vibeke Mathisen

Representant for 4. trinn: Ståle Sand Kalkvik

Representant for 5. trinn: Grete Wolden

Representant for 6. trinn: Nina Holck Sandberg

Representant for 7. trinn: Kristin Gjøvåg

Skolen vår

Kunst i Brundalen skole

Oyvind Torseter

Farger på rømmen

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006