Kontaktinfo
Telefon
72541100
Adresse
Leistadvegen 3
Epost
brundalen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Innføring av helhetlig ledelse på skoleområdet.

Etter å ha gjennomført drøftingsmøte med tillitsvaglte, besluttet rådmannens ledergruppe mandag 27.mars at alle skoler med 30 fast ansatte eller flere skal innføre avdelingsledelse. Ved alle enheter som innfører avdelingsledelse fases faglederstillingene ut. Dette innebærer at personalansvaret for navngitte medarbeidere i skole og SFO fra 1. august fordeles på enten en enhetsleder eller en avdelingsleder.

Mer informasjon om helhetlig ledelse på Brundalen skole finnes på Intranett, Brundalen skole. (Trondheim kommunes side for ansatte i Trondheim kommune).

Brundalen skole