Brundalen skole

Brundalen skole

Kontakt Brundalen skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

Rammeplan SFO

Her kan dere lese Rammeplanen for Brundalen SFO

Brundalen SFO Rammeplan

Kontaktinformasjon til SFO

Listetelefon 1.-2. base: 46 84 97 88

Listetelefon 3.-4. base: 91 76 02 96

I tillegg kan vi nås på 72 54 11 06 eller 72 54 11 00

Morgentilbud kl. 07.15-08.30

SFO har åpent mellom klokken kl. 07.15 og kl. 08.30. SFO serverer frokost før skolen starter. De av barna som skal spise må komme senest kl. 07.50.

Måltid

SFO gir barna tilbud om frokost før undervisningen starter, i tillegg til et måltid etter skolen. I løpet av uka har vi to varme måltid som serveres og tre brødmåltid der barna forsyner seg fra en buffet. Hvilket varmt måltid som serveres, blir annonsert på månedsplanen. I ferier og undervisningsfrie dager skal barna ha med matpakke og drikke for ett måltid.

SFO kl. 13.15-16.30

SFO starter etter undervisningen. Da er det måltid, lek og aktiviteter som er i fokus. Vi starter med et barnemøte på undervisningsarealet der vi informerer litt om dagen. Vi legger til rette for ulike aktivitetstilbud til barna som uteaktivitet, bordaktiviteter, gymsal m.m. På infotavlene på basene henges det opp en oversikt over tilbudet den aktuelle dagen. Større aktiviteter/temadager blir annonsert i månedsplanen. Barna bestemmer i stor grad selv om de vil delta i de voksenstyrte aktivitetene, eller om de vil leke egne leker. Vi har "ha-med-dag" hver fredag. Leker tas med på eget ansvar. Det er ikke anledning til å ta med våpen eller elektronisk utstyr.

På grunn av covid-19 er det ikke anledning til å ta med leker hjemmefra (ingen "ha-med-dag").

Hentemeldinger

På Brundalen har vi faste tidspunkt dere kan legge inn som gå-hjem-tid i meldeboka:

 • Rett hjem etter skole
 • Kl. 14.00
 • Kl. 14.30
 • Kl. 15.00
 • Kl. 15.30
 • Kl. 16.00
 • Kl. 16.30

Barn som kan gi muntlig beskjed kan gå hjem når de vil.

Hentemeldinger må legges inn i meldeboka innen kl. 11.00 samme dag for å være sikker på at den blir registrert.

Sommerstengt og studiedager SFO

SFO har stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

SFO har også sommerstengt hele uke 28 og 29.

Studiedager på SFO

Skoleåret 22-23

 • SFO har studiedag onsdag 17. august, torsdag 18. august og fredag 19. august 2022
 • SFO har studiedag fredag 27. januar 2023
 • SFO har studiedag fredag 23. juni 2023

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Brundalen skole

Helsesykepleiere

Kari Marte Brandt
Tlf: 90 87 33 57
E-post: kari.marte.brandt@trondheim.kommune.no
Hovedansvar for 1. trinn, 2. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn
Til stede på skolen onsdag, torsdag og fredag.

Julie Brobak
Tlf: 90 91 54 76
E-post: julie.brobak@trondheim.kommune.no
Hovedansvar for 3. trinn og 4. trinn.
Til stede på skolen mandag og fredag.

Fysioterapeut

Anne Ragna Aarli
Tlf: 48 20 21 12
E-post: anne-ragna.aarli@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen
Tlf: 99 11 72 55
E-post: anne.mette.hagen@trondheim.kommune.no

Første skoledag

Skoleåret 2022-23 starter mandag 22. august.

2.-7. trinn starter kl. 08.30 og har vanlig skoledag til kl. 13.15.

1. trinn starter kl. 09.00, med oppmøte ute i skolegården foran inngangen til 1. trinn og har skoledag til kl. 13.00. Det er ikke SFO denne dagen for 1. trinn.

Trinnene

1. trinn

Velkommen til 1. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 1. trinn i år er Marita Jensen, Anne Lundberg, Brian Pettersen, Gunhild Velle, Anita B. Overaa, Frezer Abebe, Kaiwen Tan, Kirsti Hatmyr, Sondre Sundset, Tora Haugaløkken.

Oversikt over uka

 • Mandag, tirsdag og torsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15
 • Onsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 21 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

2. trinn

Velkommen til 2. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 2. trinn dette skoleåret er: Julie Geving, Hilde Jørgensen, Aud Bremnes, Ingebjørg Denstadli, Lill-Iren Gryteselv, Elida-Kristine Wigen, Frezer Abebe, Ingvild W. Gullvåg, Lene Rønning, Linda Killingtveit, Lone Vasseljen, Marte Fandrem.

Oversikt over uka

 • Mandag, onsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og torsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til 2. trinn (lærere kan nås før eller etter undervisning), 72 54 11 22 eller du kan ringe sentralbordet, 72 54 11 00.

3. trinn

Velkommen til 3. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 3. trinn i år er Ingrid Hauan, Kari Øverås, Ida Katrin Brekke, Roger Furberg, Lill-Iren Gryteselv, Elisabeth Gryte, Hanna Vik, Hdeyah Alzouabi, Ingvild W Gullvåg, Monica Jenssen, Per Arne Hildal, Silja Lindahl, Torgeir Rui.

Oversikt over uka

 • Mandag, torsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 23 eller du kan ringe sentralbordet, 72 54 11 00.

4. trinn

Velkommen til 4. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 4. trinn i år er Kristin W. Lereim, Wenche K. Johnsen, Tom Stian Fossdal, Elisabeth Gåsvik, Marte J. Nordhagen, Ann Kathrin Petersen, Daniel Henriksson, Lene Rønning.

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag,onsdag, torsdag og fredag: Skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 24 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

5. trinn

Velkommen til 5. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 5. trinn i år er Elisabeth L-O. Kilaas, Erik S. Seltveit, Ingvild L. Olsen, Lise B. Rugsveen, Håvard Sterten, Marte J. Nordhagen, Barbro G. Strand, Lars Einar Haugen, Liv Inger Nerland, Silja Lindahl.

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag og torsdag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Fredag: Skoleslutt kl. 14.00
 • Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 25 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

6. trinn

Velkommen til 6. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 6. trinn i år er Morten Rugsveen, Steffen S. Karlsen, Julie Dalbakken, Marte J. Nordhagen, Håvard Sterten, Ann Kathrin Petersen, Frode S. Rystad, Lars Einar Haugen, Liv Inger Nerland, Lone Vasseljen, Monica Jenssen, Randi Øverland.

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag og fredag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag og onsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Torsdag: Skoleslutt kl. 14.00

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 26 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

7. trinn

Velkommen til 7. trinn skoleåret 22-23.

Vi som jobber på 7. trinn dette skoleåret Henrik S. Sannes, Stina Lorentzen, Anne Silje Bern, Håvard Sterten, Marte J. Nordhagen, Elisabeth Gryte.

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Tirsdag, onsdag og torsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Fredag: Skoleslutt: 14.00

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 27 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

FAU

Informasjon om FAU

FAU ved Brundalen skole

Organisasjonsnummer 917 571 406

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Brundalen skole er det overordnede bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU jobber for et trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle elver ved skolen, og for et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.

Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har noe dere ønsker å ta opp. Saker som meldes inn vil normalt bli tatt opp på FAU-møter, som finner sted første onsdag i hver måned. Du kan også lese mer om barn og foreldres rettigheter og plikter, samarbeid med skolen og om skolemiljø på det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sine nettsider

Kontaktinformasjon FAU

E-post til FAU ved Brundalen skole: brundalenfau@gmail.com

Postadressen er:

Trondheim kommune

Brundalen skole / Brundalen FAU

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Telefon: Ståle S. Kalkvik (leder) 91 51 49 74

FAU skoleåret 2022-23

FAU består av:

 • Representant for 1. trinn: Susanne Helland
 • Representant for 2. trinn: Line-Hartz Hanssen
 • Representant for 3. trinn: Kristin Gjøvåg
 • Representant for 4. trinn: Vibeke Mathisen
 • Representant for 5. trinn: Ståle Kalkvik
 • Representant for 6. trinn: Grete Wolden
 • Representant for 7. trinn: Mari Tvervåg Solbakken

Skolen vår

Kunst i Brundalen skole

Øyvind Torseter

Farger på rømmen

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021030

Sist oppdatert: 17.10.2022

021030

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242