Kontaktinfo
Telefon
72547100
Adresse
Bøckmans veg 107
Epost
byasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Skolestart Velkommen til skoleåret 2017/18!

Vi på Byåsen skole ønsker alle våre omlag 650 elever og vel 1300 foreldre hjertelig velkommen til det nye skoleåret. 
Vedlagt finner dere et eget informasjonsskriv som tar for seg de endringer som er gjort med tanke på elevenes dagsrytme, i skolens ledelse og økning av antall kontaktlærere.
Med ønske om et godt skoleår og et tillitsfullt og fruktbart samarbeid med dere foreldre!
 
Mvh
Cato Høve
Rektor

 

 Info ikon

SØKNAD OM ELEVPERMISJON

Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer i meldeboka. Permisjoner over 3 dager søkes nå via dette elektronisk skjemaet.

Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti virkedager dersom dere IKKE hører noe fra skolen. Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen.

Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt e-post adresse når vi har mottatt søknaden.

 

Sykkel ikonSYKLING TIL SKOLEN

Regjeringen har endret opplæringsforskriften som til nå har slått fast at skolen er ansvarlig for barnet på skolevei. Forskrift til opplæringsloven § 12-1 bokstav d) har nå fått følgende ordlyd: "I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje."

Ved Byåsen skole vil vi fortsette med å ha sykkelopplæring fra høsten på 5.trinn. Skolen har ett stort geografisk opptaksområde, og skoleveien er ulik for våre elever både med hensyn til lengde og trafikk. Dere som foresatte må vurdere om deres barn mestrer sykling på skoleveien, men skolen anbefaler dere å vente med å slippe barna alene på skoleveien på sykkel til etter at de har gjennomført sykkelprøven.

Dette mener Trygg trafikk elevene bør kunne før de sykler alene til skolen:

De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, snu hodet og stanse.

  • De må kunne grunnleggende trafikkregler.
  • De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid.
  • De må ha trent i trafikken sammen med en voksen.
  • De må bruke hjelm.

Med vennlig hilsen
Rektor Cato Høve

Byåsen skole