Enhet for fysioterapitjenester

Kontakt Enhet for fysioterapitjenester

Finn ansatt og se kart

Enhet for fysioterapitjenester

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Dersom du har behov for fysioterapi, er hovedregelen at du selv tar kontakt med en fysioterapeut med kommunal driftsavtale.

Kontaktinformasjon

Se oversikten over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale her.

Fysioterapitjenester i hjemmet, på skole/barnehage, helsestasjon og kommunal institusjon

Fysioterapitjenesten gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon

Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut kan du selv ta kontakt med oss. Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Se her for mer informasjon om våre tjenester.

Kontaktinformasjon/henvendelser

Telefon: 46 92 84 96

Besøksadresse: Sorgenfriveien 11

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for voksne og eldre

Forskningssamarbeid

Enhet for fysioterapitjenester er involvert i forskning og samarbeider blant annet med NTNU og Universitetet i Oslo om forskningsprogrammet FYSIOPRIM som involverer alle deler av fysioterapitjenesten.

Kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM
Forskningsartikler fra FYSIOPRIM
Andre publikasjoner fra FYSIOPRIM
Andre publikasjoner fra enheten

Hverdagsmestring

Enhet for fysioterapitjenester er aktivt med i Trondheim kommunes satsing på hverdagsmestring. Dette er et samarbeidsprosjekt som startet i 2012 mellom hjemmetjenesten, helse- og velferdskontoret og enheter for ergo- og fysioterapitjenester. Her ønsker vi å støtte hjemmeboende i å mestre egen hverdag og bidra aktivt til at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hverdagsmestring

Her finner du mer informasjon om hverdagsmestring og arbeidsformene tidlig innsats og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013261

Adresse: Sorgenfriveien 11, 7031 TRONDHEIM

Leder

Bente Kristin Sandvik
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Anya Karin Rønning Almenning

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Aleksander Tanem Almåsbakk

Fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg Viggaklev Bakken

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Maria Berge

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Eline Bergh

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Bjerke

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Katrin Brandsegg

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Mona Wiggen Brennecke

Konsulent

E-post:

Marte Tøndel Brennvik

fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Simen Tøndel Brennvik

Fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Gry Okkenhaug Bævre

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Armida F Torres Bøe

Servicevert

Direktetelefon:

E-post:

Kaja Børø

Fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Bårdsen

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Mona Lill Carlsson

Spesialfysioterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Marie Dalen

Fysioterapeut I

Direktetelefon: (+47) 94852646

E-post:

Norunn Kvistad Dengerud

Spesialfysioterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Dyrud

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Iselin Amundøy Edvardsen

Fysioterapeut

E-post:

Brit Sidsel Eid

fysioterapeut

Telefon:

E-post:

Gøril Eide

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anita Eidem

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Lilleheil Eliassen

Fysioterapeut med master

E-post:

Frøydis Eriksen

fysioterapeut

Telefon:

E-post:

Elisabeth Benedicte Forselv

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anne Föhre

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Siri Lund Gjerde

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Halseth

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Mariko Hara

Fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Stine Johannessen Haugum

Spesialfysioterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Brita Heggen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Sanna Flatås Hoddø

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Merethe Bringedal Hofstad

Fysioterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Magnus Holm-Hagen

Fysioterapeut turnusår

Direktetelefon:

E-post:

Helene Horndalen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

May Britt Hovland

Fysioterapeut turnusår

Direktetelefon:

E-post:

Yngve Berntsen Huseby

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Tone Høiås

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Line Helen Idriz

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Jukka Immonen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Mette Ingebrigtsen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Mette Ingebrigtsen

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Marte Olden Jakobsen

Spesialfysioterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Anniken Aresdatter Kinge

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Synnøve Kirkeby-Garstad

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Åse Mari Sund Klaussen

konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Marie Korsmo

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Julianna Korösmezey-Kiss

Fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Sollesnes Kummeneje

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ingunn Hågård Kvaale

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ida Larsen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Lotte Lassen

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Jon Arild Winsjansen Lernæs

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Julie Kristine Arnevik Lund

HR-konsulent

Telefon:

E-post:

Ingrid Lunde

Fysioterapeut turnusår

Direktetelefon:

E-post:

Anette Nyrønning Løkken

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ingebrigt Meisingset

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Tina Marlen Bråten Mella

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Kjerstin Næss Melsæter

Fysioterapeut m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Gard Myhre

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Lars Petter Myrene

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Bjarne Vad Nilsen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Stine Tryggestad Nordhaug

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Nina Nordvik

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Arnhild Jenssen Nygård

Fysioterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Bjørg M Wold Nygård

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Nygård

Spesialfysioterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Øystein Grønbech Nyland

Spesialfysioterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Marit Larsen Næss

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Olaug Stavrum Opheim

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Øystein Osen

Kontorfagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Geir Nese Paulsen

Spesialfysioterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Zhivko Krumov Petrov

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Jose Quintanilla

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Tore Reginiussen

Fysioterapeut turnusår

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Gilde Remman

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Marte Holmeide Rendum

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Trond Resell

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Stine Maren Riksfjord

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Alma Veronica Rivas Romero

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Thale Rudi

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Silje Røsvik

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Solveig Øverland Sandstad

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Siw Sellæg

avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Olsen Skjesol

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Skogen

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ingunn Skogseth-Stevens

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Stian Granheim Skåland

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Hestmark Smalås

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Benedikte Nyeng Sollie

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Kaja Standerholen

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Stene

fysioterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Wibeke Stenset

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Merete Sternang

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anne Straalberg

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Julie Berg Stubban

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Linda Sivertsen Sund

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Gølin Svendsen

fysioterapeut

Telefon:

E-post:

Marianne Sætherhaug

Spesialfysioterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Frank Willy Sørensen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Birgit Tapio

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Marie Tjelle

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Bård Erik Spangrud Torrissen

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Marte Fossflaten Tørring

Fysioterapeut m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Roger Værnes

fysioterapeut

Telefon:

E-post:

Nina Waldenstrøm

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Linn Viken Wenhaug

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Frigg Amalie Wetting

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Østby

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Østeraas

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Therese Østlie

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Anne Ragna Aarli

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Gøril Aas

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Kenneth Berg Aasegg

Fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 20.06.2023

013261

Fant du det du lette etter?