Ila skole

Ila skole

Kontakt Ila skole

Se kart

Ila skoles visjon og verdier

Visjon

Ila midt i verden, med glede og læring på ferden.

Skolens verdier: Åpen - Kompetent - Modig

Ila skole

Foreldreportalen

Vi bruker foreldreportalen i Vigilo til kommunikasjon mellom skole og hjem.

Logg inn i Foreldreportalen

Info - Nordre Ilevollen gateprosjekt

I løpet av januar 2023 begynner arbeidet med å utbedre skinnegangen mellom Skansen og trikkeholdeplassen ved Bergsligate. Prosjektet er forventet sluttstilt våren 2024.

Prosjektet har en egen informasjonssites som løpende vil bli oppdatert, og som vil fortelle det meste om det arbeide som skal gjøres.

Nordre Ilevollen.PNG

Klikk på bildet for mer informasjon.

 

 

Vanlig åpningstid

 • Administrasjon: 08.00-15.30
 • SFO: 07.30-16.45

Krigen i Ukraina

Krig i Ukraina - Hva sier vi til barna?

Skoledagens lengde

1. trinn
 • Mandag: 08.30-13.30
 • Tirsdag: 08.30-13.30
 • Onsdag: 08.30-13.30
 • Torsdag: 08.30-13.10
 • Fredag: 08.30-13.30
2. trinn
 • Mandag: 08.30-13.30
 • Tirsdag: 08.30-13.30
 • Onsdag: 08.30-13.30
 • Torsdag: 08.30-13.10
 • Fredag: 08.30-13.30
3. trinn
 • Mandag: 08.30-13.30
 • Tirsdag: 08.30-13.30
 • Onsdag: 08.30-13.30
 • Torsdag: 08.30-13.10
 • Fredag: 08.30-13.30
4. trinn
 • Mandag: 08.30-14.00
 • Tirsdag: 08.30-14.00
 • Onsdag: 08.30-13.30
 • Torsdag: 08.30-13.30
 • Fredag: 08.30-13.30
5. trinn
 • Mandag: 08.30-14.00
 • Tirsdag: 08.30-14.00
 • Onsdag: 08.30-14.00
 • Torsdag: 08.30-13.30
 • Fredag: 08.30-14.00
6. trinn
 • Mandag: 08.30-14.00
 • Tirsdag: 08.30-14.00
 • Onsdag: 08.30-14.00
 • Torsdag: 08.30-13.30
 • Fredag: 08.30-14.00
7. trinn
 • Mandag: 08.30-14.30
 • Tirsdag: 08.30-14.00
 • Onsdag: 08.30-14.30
 • Torsdag: 08.30-13.30
 • Fredag: 08.30-14.00
Mottak
 • Mandag: 08.30-13.30
 • Tirsdag: 08.30-13.30
 • Onsdag: 08.30-13.30
 • Torsdag: 08.30-13.15
 • Fredag: 08.30-13.30

SFO

Praktisk informasjon til foresatte om SFO på Ila skole

Rammeplan

Høsten 2020 ble det vedtatt en kommunal rammeplan for SFO i Trondheim kommune. Den sier blant annet at hver enhet skal lage en egen lokal plan. Ila skoles lokale rammeplan for SFO finner man her: Rammeplan

Åpningstider

SFO har åpent fra 07.30 til undervisning starter og fra undervisning er ferdig og frem til 16.45 hver dag. I ferier og på skolefrie dager har SFO åpent fra 07.30 til 16.45. Klokken 16.45 stenges SFO. Dette betyr at barna må være hentet og ferdig i garderoben før dette. Vi har ikke mulighet til å gå over tiden.

Morgen-SFO

Morgen-SFO er tiden fra 07.30 til skolen starter. 1. trinns elever har morgen-SFO på 1. trinns areal. 2., 3. og 4. trinns elever har morgen-SFO på 2. trinns areal. På morgen-SFO er det mulig for barna å ha med seg frokost. Vi legger til rette for at barna skal ha et sted å spise. Ca. 08.00 vil 2., 3. og 4. base gå i garderoben og gjøre seg klar til å gå ut til skolestart i skolegården. Vi går ut i skolegården 08.15. 1. base blir inne til undervisning starter klokka 08.30.

Mat på SFO

Alle barn som skal på SFO må ha med to matpakker hver dag, en til skoletiden og en til SFO. Vi starter alltid SFO-dagen med å spise. Alle barn får tilbud om melk og frukt hver dag på SFO.

Klær

SFO er mye ute. Det er viktig at alle barn klær etter sesong, det vil si regnklær, vinterklær, osv. Barna bør også ha et klesskifte liggende i garderoben.

Ordensreglement

SFOs ordensreglement er det samme som skolens. Dette finner man i skolens håndbok. Dette betyr blant annet at mobiltelefoner ikke er tillatt på SFO. Dersom barna ønsker å ha med egne leker eller lignende er dette på eget ansvar. Skolen erstatter ikke eiendeler som blir ødelagt eller mistet.

Kjernetid

SFO har kjernetid fra undervisningen er ferdig og frem til klokka 15.30. Vi ber om at barna er her frem til da. Når vi har turdager er vi normalt tilbake på skolens område cirka klokka 15.30.

Turdager

SFO har vanligvis turdag i nærområdet en dag i uken. Det er derfor viktig at barna har med nok klær. Turen starter etter at barna har spist og varer til klokka 15.30. Dersom barnet ditt skal gå hjem selv før SFO er tilbake fra tur må det enten gå fra der vi er eller vente med å gå til vi er tilbake på skolens område klokka 15.30. Vi forsikrer oss alltid om at barnet kan veien hjem fra dit vi er før vi lar det gå, men dersom dere som foresatte ikke føler dere trygge på at barnet deres klarer dette må dere legge inn en henteregel om at barnet skal være med tilbake til skolens område før det får gå hjem. SFO har ikke bemanning til å følge enkeltbarn eller grupper med barn tilbake til skolens område før turen er over.

Meldeboka og telefon

Meldeboka blir brukt til det aller meste av kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. Det er viktig at alle foresatte fyller inn henteregel på barnet sitt. Vi ber om at foresatte bruker hentemelding heller enn å sende oss meldinger på Meldeboka.

Henteregelen gjelder hver dag og kan handle om at barnet kun kan bli hentet av spesifikke familiemedlemmer eller at barnet skal gå hjem selv på et spesifikt klokkeslett.

Hentemelding gjelder for enkeltdager. Det kan være ting som at barnet skal være med et annet barn hjem den dagen. Det er viktig at alle hentemeldinger blir lagt inn i Meldeboka før SFO begynner. Når SFO er i gang er de ansatte opptatt med å være med barna og vi kan derfor ikke garantere at vi klarer å følge opp beskjeder som blir sendt etter SFO har begynt. Dersom det oppstår endringer i løpet av SFO-tiden ber vi foresatte om å ringe basetelefonen.

Barn som skal være med andre barn hjem etter SFO

Dersom barnet ditt skal være med et annet barn hjem må dette legges inn som hentemelding før SFO starter. SFO har ikke mulighet til å ringe rundt for å oppklare dette.

Ferier

SFO har åpent i alle skoleferier fra klokka 07.30-16.45. Barn med halvplass kan kun benytte seg av SFO på mandag, tirsdag og onsdag i skoleferiene. I ferier har vi kjernetid fra klokka 09.00 til 15.30. Vi ber om at barna er her i dette tidsrommet siden vi ofte drar på tur eller har aktiviteter som strekker seg over dette tidsrommet. SFO holder stengt 24. og 31. desember, onsdag i påsken og de to første ukene i fellesferien.

Planleggingsdager

SFO har fem planleggingsdager i løpet av kalenderåret, en i januar, dagen etter siste skoledag og tre før skolestart i august.

Omsorg, trygghet og tilsyn

Dette er grunnsteinene i Ila SFOs arbeid. Vi arbeider hele tiden for at hvert enkelt barn skal oppleve at det blir sett, hørt og har tilhørighet i fellesskapet. Ingen barn skal føle seg utenfor på Ila SFO.

Telefonnummer til basene:

Telefonnummer til basene

1. basen: 94 14 13 35

2. basen: 90 50 82 26

3. basen: 95 26 39 41

4. basen: 95 26 33 54

Utviklingstrappen

På Ila SFO bruker vi utviklingstrappen som modell for hvordan vi arbeider på de ulike basene. Det betyr at hver base har ulike fokusområder basert på barnas alder og utviklingsbehov. Hos oss ser dette slik ut:

1. base

Gi rom for lek. Tydelige regler og rutiner. Voksne som er tett på i forhold til omsorg og i å hjelpe barn inn i lek. Hjelpe barna å øve på å ta valg i forhold til egen fritid og til å bygge vennskap med andre barn.

2. base

Mer medvirkning fra barnas side i forhold til hvilke aktiviteter vi har på basen. Hjelpe barna å øve på selvstendighet i forhold til for eksempel konfliktløsning.

3. base

Større grad av medvirkning fra barnas side. Hjelpe barna til å være med å forme aktivitetstilbudet. Gi større rom for at barna skal kunne være i lek uten at voksne bestandig er til stede (dette betyr IKKE at vi ikke har tilsyn til barna).

4. base

Stor grad av medvirkning fra barnas side. Barna er med på å danne sin egen klubb. Barnemøter en gang i uken der barna er med på å planlegge innholdet i SFO-hverdagen sin. De voksne skal legge til rette for barnas ønsker innenfor rammene vi har på Ila SFO.

Brukerråd

Formål med brukerråd

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer for brukerrådet
 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp.
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.
Referat - brukerråd

FAU

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

FAU skal
 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter (åpen skole, 17. mai og liknende)
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Mål for skolehelsetjenesten

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Program for skolehelsetjenesten
 • 1. trinn: Helseundersøkelse og helsesamtale med skolelege og helsesykepleier
 • 2. trinn: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio
 • 3. trinn:
  • Måling av høyde og vekt
  • Gruppeaktiviteter i gymsal med fysioterapeut
  • Aktiviteter i klasse med ergoterapeut
  • Helsesamtale i gruppe med helsesykepleier
 • 5. trinn: Helsesamtaler i grupper med helsesykepleier
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
 • 7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus, 2 doser

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige, psykologer og pedagogisk psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Helsepersonell skal melde fra til barnevernet når vilkårene for opplysningsplikten er oppfylt.

(Helsepersonloven §33, Vold, overgrep og omsorgssvikt er forbudt og straffbart). Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (sosial og helsedirektoratet). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

Nyttige linker:

Kontaktinformasjon (fysio, ergo, skolelege)
 • Maia Vennevold tar imot alle henvendelser for skolebarn i ordinær skole tirsdag og torsdag kl. 830-15. Maia har telefon 94 16 27 82.
 • Kristin Evensen Berg tar i mot alle henvendelser som gjelder elever i skolens mottaksklasser mandag kl. 08.30-15.00, onsdag kl.11.30-15.00, torsdag og fredag kl. 08.30-15.00. Kristin har telefon 90 88 34 81.
 • Fysioterapeut Gøril Eide, telefon 48 11 23 76.
 • Ergoterapeut Siri Bævre-Brøtlemsmo, telefon 95 26 37 86.
 • Skolelege Beatrice Grosu. (kontakt kun via helsesykepleier).

Du kan ta kontakt med helsesykepleier dersom du trenger noen å snakke med om:

 • kropp og helse
 • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • seksualitet og prevensjon
 • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • trivsel på skolen/venner
 • gode og vonde hemmeligheter
 • søvn og søvnvaner
 • mat og kosthold
 • andre ting du lurer på

Helse

 

Skolemiljø

Mobbeombud

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Mer info om fylkeskommunens mobbeombud finner dere her.

Arbeidsløype for aktivitetsplikt

1. Følge med
 • Alle ansatte skal aktivt følge med om elevene har et trygt skolemiljø.
 • Alle ansatte skal være årvåken og skal observere hvordan elevene har det hver for seg og seg imellom.
 • Alle skal spesielt følge med på elevene som har en særskilt sårbarhet.
2. Gripe inn
 • Alle ansatte har plikt til å gripe direkte inn ved krenkelser.
 • Den ansatte er ikke forpliktet til å utsette seg selv for fare.
 • Fysisk makt eller krenkelser av elever er ikke tillatt, men unntak kan være nødrett- eller nødvergesituasjoner.
3. Varsle
 • Alle ansatte har plikt til å varsle rektor ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt.
 • Ansatte plikter seg til å varsle rektor ved krenkelser begått av voksne.
 • Rektor skal varsle skoleeier ved alvorlige tilfeller mellom elever, eller hvis en voksen krenker elev.
4. Undersøke

Ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt skal skolen undersøke elevens skolemiljø.

 • Det skal alltid undersøkes hvis en elev eller foreldre melder i fra.
 • Undersøkelse kan skje ved observasjon, kartlegging, samtaler og liknende
 • Involverte elever har rett til å bli hørt.
5. Tiltak
 • Det skal settes inn egnede tiltak hvis en elev ikke har et trygt skolemiljø.
 • Plikten gjelder både på skolens eget initiativ eller hvis en elev melder fra.
 • Det skal lages en skriftlig aktivitetsplan.
 • Rektor har ansvar om å fortelle foresatte om hva som blir gjort.
 • Tiltak gjelder uavhengig av hva som er årsak, eller om opplevelsen er knyttet til fritid / forhold i hjemmet, og inntil eleven har det trygt.
Ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune

Prosjekter og fokusområder

Programmering

Skolen samarbeider med NTNU for å utvikle undervisningspraksisen innen programmering/koding.

Realfagssatsing

Ila skole er med i kommunens realfagssatsing blant annet gjennom nettverkssamarbeid med andre skoler i byen. Den kommende periode er det gjennom et modulbasert utviklingsprogram som skal sikre en god overgang til den nye lærerplan Kunnskapsløftet 2020.

Skolen samarbeider også tett med matematikkseksjonen på NTNU-lærerutdanning.

Bedre læringsmiljø

Elevene skal ha et godt læringsmiljø.

Læringsmiljøet skal fremme gode læringsresultater.

Kriterier for et godt læringsmiljø.

 • Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp (klasseledelse)
 • Positive relasjoner mellom elev og lærer (lærer-/elevrelasjonen)
 • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.
 • Godt samarbeide mellom skole og hjem.
 • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.

Bibliotek

Ila skole har et velfungerende bibliotek. Biblioteket drives av skolens biblioteksansvarlig med god hjelp fra skolens elever. Bruk denne lenken og gjør et boksøk på skolens bibliotek.

Utleie

Ila skole leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon.

Fast lån eller leie gjeldende fra og med 01.01.20:

Ønskes lån/leie av skolens lokale må dette gjøres gjennom Trondheim kommunes bookingsystem, Bookingbasen.

Utleiereglement for Ila skole

Frivillige lag eller foreninger kan leie enkelte av skolens lokaler. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside.

Leie er gratis for frivillige lag og foreninger i Trondheim kommune som er registrert med organisasjonsnummer. For personer, lag og foreninger utenom Trondheim kommune gjelder følgende priser:

Mandag-torsdag

Skolekjøkken/matsal, gymsal - 250,- per påbegynte time

Undervisningsrom 108, 110, 113, 115 og 117 - 200,- per påbegynte time

Fredag - søndag (frem til 01.06.2022)

Skolekjøkken/matsal, gymsal - 300,- per påbegynte time / 1800,- for hel dag

Undervisningsrom 108, 110, 113, 115 og 117 - 300,- per påbegynte time / 1500,- for hel dag

Utleie kan skje når det ikke kolliderer med aktiviteter i skoleregi. Utleie kan skje innenfor gjeldende tidsrammer:

Mandag-fredag: kl. 17.00-22.30

Lørdag og søndag: kl. 08.00-22.30

Det er ikke mulig å leie skolens lokaler i ferieperioder, se skoleruta. Skolen kan ikke brukes til overnatting.

Alarmen vil automatisk bli slått på når klokken er 23.00. Ansvarlig leietaker vil bli belastet omkostninger som skyldes at vaktselskapet må rykker ut på grunn av alarmaktivering etter 23.00.

Andre kostnader

I enkelte tilfeller kan skolen å ta betalt for:

 • Ved på forhånd avtalt tilsynsvakt - 350,- per time
 • Ekstra renhold (når det må påregnes ekstra renhold) - 550,- per time
 • Ved manglende rydding - 550,- per time
 • Ved behov for at en ansatt i kommunen/skolen må rykke ut til skolen på grunn av oppstått situasjon i forbindelse med utlån. Per time medgått arbeid, inkludert reisetid - 500,- per time
 • Depositum: Leietaker betaler depositum på kr. 400 for utlevering av nøkkel og kr 100 for utlevering av nøkkelkort.
Betingelser

Utleie skjer på følgende betingelser:

 • Den som står ansvarlig som leietaker må gjøre seg kjent med brannverninstruksen.
 • Ansvarlig leietaker må være over 18 år.
 • Det er ikke lov å innta alkohol på skolens område (inne og ute).
 • Det er ikke lov å røyke på skolens område (inne og ute)
 • Alle rom som inngår i leieavtalen må etterlates ryddige og ferdig vasket. Avfall skal kastes i skolens avfallscontainer som står bak skolen. Husk kildesortering.
 • Ansvarlig leietaker skal være til stede hele tiden.

I tillegg til disse regler vil ”Reglement for utlån av kommunale lokaler i Trondheim kommune” være gjeldende. Det er derfor viktig at den ansvarlige setter seg godt inn i kommunens utleiereglement.

 • Ila skoles leietakere er ansvarlige for at regler og rutiner ved bruk av lokalene blir fulgt.
Ordensregler

Noen viktige punkter:

 • Ved bruk av gymsalene skal utesko settes i ytre gang utenfor gymsalene og garderobene.
 • Alt av skolens utstyr og apparater som er tilgjengelig i gymsalene kan benyttes under trening/utleie, men skal settes tilbake på plass etter bruk. Utstyr i depotrom kan ikke benyttes.
 • Skolens bygning og utstyr skal behandles på en hensynsfull og skånsom måte.
 • Hvis det oppstår skade på utstyr eller bygning skal skolen bli varslet. Ring avdelingsleder på telefon 97 54 26 36 , e-post: ila-skole.postboks@ou.trondheim.kommune.no.
 • Leietaker skal påse at de leide arealene og garderobene er ryddet. De skal kontrollere at alle lys er slukket og at alle dører og utgangsdører er forsvarlig låst når bygget forlates.
 • Søppelsekker må tømmes og kastes i container bak skolen.
Rutiner, lover og regler

For leietakere er det viktig å sette seg inn i følgende rutiner, lover og regler:

 • «Reglement for utlån av kommunale lokaler»
 • Brannvernsinstruks for leietakere ved Ila skole.
 • Lov om helligdager og helligdagsfred.

Ansvarlig person/trener/leder skal kvittere på at reglene spesielt for Ila skole og generelt for Trondheim kommune er lest og vil bli fulgt.

Ansvarlig person/trener/leder skal ved henvendelse til skolen, kvittere for mottak av nøkkel/nøkkelkort og oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse, Fakturaadresse, organisasjon/organisasjonsnummer og treningstid/oppholdstid/leieperiode.

Gjeldende utleiereglement for Ila skole bygger på de kommunale regler for utleie.

Om Ila skole

Tegner Leif Otto Furseth har i forbindelse med skolens 250-årsjubileum tegnet dagens skolebygg som er fra 1921. Her viser tegneren frem bildet av Ila skole sammen med rektor, Trude Mathiesen.

To personer som holder et bilde

Skolens historie

Ila skole er grunnlagt i 1770 av Marcus Fredrik Bang. Han var dansk prest som senere ble biskop av Nidaros. Det første skolebygget var det gamle gule skipperhuset i krysset Skolegata og Mellomila. Tilstrømningen til skolen var stor, og i 1839 ble det bygget ny skole på hjørnet Østre Ila og Mellomila. I 1877 ble det reist en ny murbygning med gymsal og hvor klasserom ble opplyst av gassbluss. Disse bygninger huser i dag Steinerskolen.

I 1921 sto skolens nåværende bygg ferdig og var tegnet av professor og arkitekt Olaf Nordhagen. I 2000 ble Innføringsklassen for fremmedspråklige elever lagt under Ila skole og elevtallet økte. I 2004/2005 gjennomgikk skolen en totalrehabilitering slik at den i dag fremstår som moderne og tilrettelagt for dagens pedagogikk.

Skolen fungerer i dag som barneskole og mottaksskole. De siste årene har det vært en elevtallsvekst og i dag har skolen 460 elever.

Frukt- og skolemelkordning

Bestilling av skolemelk og/eller skolefrukt gjøres på nett. Bruk linkene under.

www.skolemelk.no

www.skolefrukt.no

Publikasjoner

Ilaposten høsten 2020

Ilaposten sommer 2020

Ilaposten høst 2021

Ilaposten julen 2021

Ilaposten påsken 2022

Ilaposten sommer 2022

Ilaposten høsten 2022

Ilaposten julen 2022

Håndboka for Ila skole 2022-23

Priser og utmerkelser
 • Benjaminprisen (2005)
 • Dronning Sonjas skolepris (2016)
 • Grønn Barnebys miljøpris (2017)

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ila skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041040

Sist oppdatert: 20.01.2023

041040

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004