Kattem skole

Kattem skole

Kontakt Kattem skole

Finn ansatt og se kart

Logo: Kattem skole. Læring, mestring, trivsel.

Om skolen

Kattem skole er en barneskole med ca 390 elever og SFO med litt over 180 barn. Skolekretsen har variert bebyggelse, og nærhet til marka. Skolebygget er betydelig ombygd og oppusset de siste par årene. Skolen deltar i nettverket "Vi skaper rommet" for å stadig bygge og utvikle bedre fysiske læringsmiljøer for elevene.

Vi er noe over 80 ansatte ved skolen, det profesjonsfaglige fellesskapet består av bl.a. lærere, barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger, barnehagelærere, morsmålslærere og miljøterapeuter. Personalet er organisert i fire avdelinger med hver sin avdelingsleder.

Skolen har 36 plasser i innføringsgrupper for elever fra hele verden. De går i gruppene i 1-2 år for å lære seg norsk, og alle har sin tilhørighet i skolefelleskapet. Vi er også én av tre skoler i Trondheim som organiserer morsmålsundervisning for kommunens elever.

Vi har et utviklende samarbeid med Kulturskolen gjennom Kulturdag og Fargespill, og er opptatt av utvikling av praktiske og estetiske læringsformer. Vi samarbeider også tett med Kulturenheten om prosjektene Ute for ungdom og Etterpå.

Vi er opptatt av å bygge god samarbeids- og læringskultur i det profesjonelle fellesskapet - til det beste for skolens elever. I dette arbeidet samarbeider vi tett med NTNU om både faglig veiledning og følgeforskning.

Kattem skole deltar i utviklingsarbeidet "Bedre skolestart", i tett samarbeid med Kattem barnehager utprøves ny praksis for bedre skolestart. 

I perioden 2022-2024 er vi partner i Erasmus+ prosjektet SENSEE - STEM Entrepreneurship for Everyone and Everywhere sammen med fagmiljøer i Nederland, Slovenia og Kypros. 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

SFO er åpen fra 07.00 til 16.30 mandag til fredag.

Skolens ekspedisjon er åpen mandag-torsdag 08.00-15.30 og fredag 08.00-15.00.

Første skoledag 2024

Første skoledag er torsdag 15. august.

1. trinn møter i skolegården kl 09.00. Skoledagen varer til 12.00.

2.-7. trinn møter i sine arealer kl 08.15.

SFO er åpen som vanlig.

Velkommen til skolestart!

Skolestarter 2024 - Viktige datoer

27. februar: Innskriving. Se egen innkalling
15. mars: SFO-plass: Søknadsportal åpner
07., 14., 21. og 28. mai: Bli kjent-kveld i SFO kl 1700-1800
07. mai. Førskoledag kl 0900-1200. Foreldremøte kl 1100-1200
01. august. Første dag i SFO
12.-14. august. SFO stengt pga planleggingsdager
15. august Første skoledag

Innkalling til innskriving 

Alle barn som bor i vår skolekrets og skal begynne på skolen høsten 2024 innkalles til innskriving tirsdag 27.02.24 sammen med foreldre/foresatte.

Oppmøte er på 1. trinns areal. 

Kl. 10.00-11.00: Barn med etternavn som begynner på A - H. 

Kl. 11.30-12.30: Barn med etternavn som begynner på I - Å. 

Etter felles samling på 1. trinns areal, vil barna få et opplegg med ansatte i SFO-basen. Foreldre/foresatte vil samtidig få informasjon av rektor, avdelingsledere og helsesykepleier. Det hele varer ca 1 time.

Informasjon om oppstart SFO skoleåret 2024/2025.

Velkommen til Kattem SFO

Planleggingsdager SFO 

SFO er åpen alle virkedager bortsett fra 2 uker i fellesferien (uke 28 og 29) og 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder vi stengt.

I skoleåret 2023/2024 holder SFO stengt 16.-18. august 2023, 26. januar og 10. mai 2024.

I skoleåret 2024/2025 holder SFO stengt 12.-14. august 2024 og 28. og 29. november 2024.

Bilde av skulptur: Søsken. Kunstner: Annasif Døhlen 1985.

Kontaktinfo SFO

Kontaktinfo SFO-baser

1. trinn: 97 53 24 02

2. trinn: 91 35 59 98

3. og 4. trinn: 91 67 27 13

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Trinnene 2023/2024

1. trinn

Kontaktlærere

 • Irene Strøm Hallem
 • Ine Bolme Stokke
 • Ronny Fjelldalselv
 • Øyvind Ramsøy-Halle
2. trinn

Kontaktlærere

 • Anette Fossen Nilsen
 • May-Britt Malmo
 • May Kristin Fremstad
 • Joachim Brovold
3. trinn

Kontaktlærere

 • Kristin Hegre Gartland
 • Amina Løvhaugen
 • Ragni M. Vullum
 • Marthe Ramfjord-Woll
4. trinn

Kontaktlærere

 • Elisabeth A. Elvenes
 • Sandra Male
 • Stine Bugge Drangsholt
5. trinn

Kontaktlærere

 • Cathrine Holm
 • Marte Marie Hansen
 • Gøril Dalheim
6. trinn

Kontaktlærere

 • Ola Henning Meistad
 • Malene Køhler
 • Tom-Richard Hansen
7. trinn

Kontaktlærere

 • Berit M. O. Santi
 • Roar Sandbakken

Skolens ledelse og administrasjon

Skolens ledelse og administrasjon

Rektor:

Avdelingsleder 1. trinn og SFO:

Avdelingsleder 2. til 5. trinn:

Avdelingsleder 6. til 7. trinn og innføringsgrupper:

Avdelingsleder morsmål, veileder minoritetsspråk:

Spesialpedagogisk rådgiver:  

Konsulent:

Sekretær:

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Kattem skole

Helsesykepleier Line Aamold
Telefon 47 76 78 76. E-post:

Helsesykepleier Gjertrud Voldrønning
Telefon 90 26 07 64. E-post: .

Ergoterapeut Katrine Floa Bang
Telefon 47 67 66 38. E-post:

Fysioterapeut Hege Corneliussen
Telefon 94 83 95 28. E-post:

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg.

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Kontaktinfo FAU

FAU-leder for Kattem skole er Line Albertsen.
E-post:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061040

Adresse: Uståsen 6, 7082 KATTEM

Leder

Morten Krogstad Strand
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Mari Løvaas Alterskjær

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Hege Røst Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Komathy Arampu

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Veronika Marie Oldervik Asp

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Fabiola A Silva Barrera

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Monica Brendryen

Førstesekretær

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Joachim Kimo Brovold

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lindis Brun

Lektor I

Direktetelefon:

E-post:

Pål Harald Bugge

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Johanne Helle de la Cruz

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gøril Dalheim

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Gregorio Silverio Delgado

Lektor

E-post:

Gandi Dahir Dhuhulow

Lærer

E-post:

Dorota Domin-Strøm

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Bugge Drangsholt

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Elisabeth A Elvenes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Fjeldsø

Miljøveileder IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ronny Fjelldalselv

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Øivind Isachsen Flatmo

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Renate Forseth

Avdelingsleder skole III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Paulos Zekarias Gebreyesus

Morsmålslærer

Telefon:

E-post:

Jan-Øystein Gjørv

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Erlend Godhavn

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Irene Strøm Hallem

Lærer I

Telefon:

E-post:

Marte Marie Hansen

Lektor

Telefon:

E-post:

Tom Richard Hansen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Kristin Hegre

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ramona Kristine Hofsøy

Lektor

Telefon:

E-post:

Cathrine Holm

Lektor

Telefon: (+47) 90125308

E-post:

Diamond Hagi Hussain

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Kim Thi Hoa Huynh

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Karl Richard Jakobsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Mattias Jönsson

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Mattias Jönsson

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Tonje Kristin Moen Kristiansen

Lektor

Telefon:

E-post:

Randi Krokstad

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Joanna Maria Krupka

Lektor

Telefon:

E-post:

Malene Køhler

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Karsten Selseth Landrø

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Kjersti Bystrøm Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Julie Lefstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tove Løkvik

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Grytbakk Løkås

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Amina Løvhaugen

Lektor

Direktetelefon: (+47) 47193820

E-post:

Suhayb Samatar Mahdi

Barne/ung.arb.

E-post:

Sandra Male

Adjunkt

Telefon:

E-post:

May-Britt Malmo

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kine Gust Malvik

Miljøveileder IV

E-post:

Ghirmay Keleta Mehsun

Morsmålslærer

Telefon:

E-post:

Ola Henning Meistad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Oda Mathilde Tegnander Myhr

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Inger Mærk

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Carmen Beate Møller

Kokk m/fagbrev I

Telefon:

E-post:

Anette Fossen Nilsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mari Snildal Nordsæther

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gard Stave Overøye

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Ramfjord-Woll

Lektor

Telefon:

E-post:

Julie Ramsøy-Halle

Lektor

Telefon:

E-post:

Tonje Maria Rathe

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Eva Florence Rikstad

Konsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Neringa Rociene

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Neringa Rociene

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Natalie Sagnes

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Roar Sandbakken

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Berit M.O. Santi

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Inger-Line Nordhammer Serrao

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Tone Skavdal-Sand

Omsorgsarbeider m/fagsk 1 år

Telefon:

E-post:

Joar Skårsmoen

Lærer

Telefon:

E-post:

Heidi Annette Solberg

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gitte Kristensen Solem

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Ine Bolme Stokke

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gunnvor Sørhøy

Lærer

Telefon:

E-post:

Jorunn Taftøy

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Øyvind Torske Ramsøy-Halle

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ragni Maria Vullum

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Naima Saber Zengana

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Amalie Nerberg Aasbak

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Even Aasheim

Lærer I

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Mari Aasvold

Lektor

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 26.06.2024

061040

Fant du det du lette etter?