Kattem skole

Kattem skole

Kontakt Kattem skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Logo: Kattem skole. Læring, mestring, trivsel.

Om skolen

Kattem skole er en barneskole med ca 390 elever og SFO med litt over 180 barn. Skolekretsen har variert bebyggelse, og nærhet til marka. Skolebygget er betydelig ombygd og oppusset de siste par årene. Skolen deltar i nettverket "Vi skaper rommet" for å stadig bygge og utvikle bedre fysiske læringsmiljøer for elevene.

Vi er noe over 80 ansatte ved skolen, det profesjonsfaglige fellesskapet består av bl.a. lærere, barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger, barnehagelærere, morsmålslærere og miljøterapeuter. Personalet er organisert i fire avdelinger med hver sin avdelingsleder.

Skolen har 36 plasser i innføringsgrupper for elever fra hele verden. De går i gruppene i 1-2 år for å lære seg norsk, og alle har sin tilhørighet i skolefelleskapet. Vi er også én av tre skoler i Trondheim som organiserer morsmålsundervisning for kommunens elever.

Vi har et utviklende samarbeid med Kulturskolen gjennom Kulturdag og Fargespill, og er opptatt av utvikling av praktiske og estetiske læringsformer. Vi samarbeider også tett med Kulturenheten om prosjektene Ute for ungdom og Etterpå.

Vi er opptatt av å bygge god samarbeids- og læringskultur i det profesjonelle fellesskapet - til det beste for skolens elever. I dette arbeidet samarbeider vi tett med NTNU om både faglig veiledning og følgeforskning.

Kattem skole deltar i utviklingsarbeidet "Bedre skolestart", i tett samarbeid med Kattem barnehager utprøves ny praksis for bedre skolestart. 

I perioden 2022-2024 er vi partner i Erasmus+ prosjektet SENSEE - STEM Entrepreneurship for Everyone and Everywhere sammen med fagmiljøer i Nederland, Slovenia og Kypros. 

Åpningstider

SFO er åpen fra 07.00 til 16.30 mandag til fredag.

Skolens ekspedisjon er åpen mandag-torsdag 08.00-15.30 og fredag 08.00-15.00.

Første skoledag 2024

Første skoledag er torsdag 15. august.

1. trinn møter i skolegården kl 09.00. Skoledagen varer til 12.00.

2.-7. trinn møter i sine arealer kl 08.15.

SFO er åpen som vanlig.

Velkommen til skolestart!


Innkalling til innskriving 

Alle barn som bor i vår skolekrets og skal begynne på skolen høsten 2024 innkalles til innskriving tirsdag 27.02.24 sammen med foreldre/foresatte.

Oppmøte er på 1. trinns areal. 

Kl. 10.00-11.00: Barn med etternavn som begynner på A - H. 

Kl. 11.30-12.30: Barn med etternavn som begynner på I - Å. 

Etter felles samling på 1. trinns areal, vil barna få et opplegg med ansatte i SFO-basen. Foreldre/foresatte vil samtidig få informasjon av rektor, avdelingsledere og helsesykepleier. Det hele varer ca 1 time.

Informasjon om oppstart SFO skoleåret 2024/2025.

Velkommen til Kattem SFO

Planleggingsdager SFO skoleåret 23/24 og 24/25

SFO er åpen alle virkedager bortsett fra 2 uker i fellesferien (uke 28 og 29) og 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder vi stengt.

I skoleåret 2023/2024 holder SFO stengt 16.-18. august 2023, 26. januar og 10. mai 2024.

I skoleåret 2024/2025 holder SFO stengt 12.-14. august 2024 og 28. og 29. november 2024.

Bilde av skulptur: Søsken. Kunstner: Annasif Døhlen 1985.

Kontaktinfo SFO

Kontaktinfo SFO-baser

1. trinn: 97 53 24 02

2. trinn: 91 35 59 98

3. og 4. trinn: 91 67 27 13

Trinnene 2023/2024

1. trinn

Kontaktlærere

Irene Strøm Hallem

Ine Bolme Stokke

Ronny Fjelldalselv

Øyvind Ramsøy-Halle

2. trinn

Kontaktlærere

Anette Fossen Nilsen

May-Britt Malmo

May Kristin Fremstad

Joachim Brovold

3. trinn

Kontaktlærere

Kristin Hegre Gartland

Amina Løvhaugen

Ragni M. Vullum

Marthe Ramfjord-Woll

4. trinn

Kontaktlærere

Elisabeth A. Elvenes

Sandra Male

Stine Bugge Drangsholt

5. trinn

Kontaktlærere

Cathrine Holm

Marte Marie Hansen

Gøril Dalheim

6. trinn

Kontaktlærere

Ola Henning Meistad

Malene Køhler

Tom-Richard Hansen

7. trinn

Kontaktlærere

Berit M. O. Santi

Roar Sandbakken

 

 

Skolens ledelse og administrasjon

Skolens ledelse og administrasjon

Rektor: Morten K. Strand

Avdelingsleder 1. trinn og SFO: Karsten Selseth Landrø

Avdelingsleder 2. til 5. trinn: Renate Forseth

Avdelingsleder 6. til 7. trinn og innføringsgrupper: Øivind Flatmo

Avdelingsleder morsmål, veileder minoritetsspråk: Mari Alterskjær

Spesialpedagogisk rådgiver: Irene Haugsdal Olsøybakk 

Konsulent: Eva Florence Rikstad

Sekretær: Monica Brendryen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Kattem skole

Helsesykepleier Line Aamold

Telefon 47 76 78 76. E-post: line.aamold@trondheim.kommune.no

Helsesykepleier Gjertrud Voldrønning

Telefon 90 26 07 64. E-post: gjertrud.voldronning@trondheim.kommune.no.

Ergoterapeut Katrine Floa Bang

Telefon 47 67 66 38. E-post: katrine.floa.bang@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut Hege Corneliussen

Telefon 94 83 95 28. E-post: hege.riis.corneliussen@trondheim.kommune.no

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg.

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Kontaktinfo FAU

FAU-leder for Kattem skole er Line Albertsen.
E-post: lalbertsen@hotmail.com

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061040

Sist oppdatert: 22.02.2024

061040

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX