Kattem skole

Kattem skole

Kontakt Kattem skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Logo: Kattem skole. Læring, mestring, trivsel.

Om skolen

Kattem skole er en barneskole med ca 390 elever og SFO med litt over 180 barn. Skolekretsen har variert bebyggelse, og nærhet til marka. Skolebygget er betydelig ombygd og oppusset de siste par årene. Skolen deltar i nettverket "Vi skaper rommet" for å stadig bygge og utvikle bedre fysiske læringsmiljøer for elevene.

Vi er noe over 80 ansatte ved skolen, det profesjonsfaglige fellesskapet består av bl.a. lærere, barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger, barnehagelærere, morsmålslærere og miljøterapeuter. Personalet er organisert i fire avdelinger med hver sin avdelingsleder.

Skolen har 36 plasser i innføringsgrupper for elever fra hele verden. De går i gruppene i 1-2 år for å lære seg norsk, og alle har sin tilhørighet i skolefelleskapet. Vi er også én av tre skoler i Trondheim som organiserer morsmålsundervisning for kommunens elever.

Vi har et utviklende samarbeid med Kulturskolen gjennom Kulturdag og Fargespill, og er opptatt av utvikling av praktiske og estetiske læringsformer. Vi samarbeider også tett med Kulturenheten om prosjektene Ute for ungdom og Etterpå.

Vi er opptatt av å bygge god samarbeids- og læringskultur i det profesjonelle fellesskapet - til det beste for skolens elever. I dette arbeidet samarbeider vi tett med NTNU om både faglig veiledning og følgeforskning.

Kattem skole deltar i utviklingsarbeidet "Bedre skolestart", i tett samarbeid med Kattem barnehager utprøves ny praksis for bedre skolestart. 

I perioden 2022-2024 er vi partner i Erasmus+ prosjektet SENSEE - STEM Entrepreneurship for Everyone and Everywhere sammen med fagmiljøer i Nederland, Slovenia og Kypros. 

Åpningstider

SFO er åpen fra 07.00 til 16.30 mandag til fredag.

Skolens ekspedisjon er åpen mandag-torsdag 08.00-15.30 og fredag 08.00-15.00.

Innskriving og førskoledag for høstens skolestartere

Alle barn som skal begynne på 1.trinn på Kattem skole høsten 2023 innkalles til innskriving tirsdag 28.02.2023 sammen med foreldre/foresatte.

Oppmøte er på 2.trinn sitt areal (det står 2 på ytterdøra).

Kl 10:00-11:00: Barn med etternavn som begynner på A - H.
Kl 11:30-12:30: Barn med etternavn som begynner på I - Å.

10. mai vil vi ha en førskoledag hvor de nye 1.-trinnselevene skal være sammen med noen av lærerne våre. Innkalling til førskoledag vil komme i eget brev.

Informasjon om oppstart SFO skoleåret 2023/2024

Velkommen til Kattem SFO

Planleggingsdager SFO skoleåret 22/23 og 23/24

SFO er åpen alle virkedager bortsett fra 2 uker i fellesferien (uke 28 og 29) og 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder vi stengt.

SFO holder stengt fra 17. til og med 19. august 2022, samt 27. januar og 19. mai 2023.

I skoleåret 2023/2024 holder SFO stengt 16.-18. august 2023, 26. januar og 10. mai 2024.

Bilde av skulptur: Søsken. Kunstner: Annasif Døhlen 1985.

Kontaktinfo SFO

Kontaktinfo SFO-baser

1. trinn: 97 53 24 02

2. trinn: 91 35 59 98

3. og 4. trinn: 91 67 27 13

Trinnene 2022/2023

1. trinn

Kontaktlærere

Irene Strøm Hallem

Anette Fossen Nilsen

Inger Mærk

May-Britt Malmo

2. trinn

Kontaktlærere

Nina Bolland Bergset

Amina Charlotte Røssing

Ragni Maria Vullum

Rakel Løvli Skjelstad

3. trinn

Kontaktlærere

Elisabeth A. Elvenes

Sandra Male

Stine Bugge Drangsholt

4. trinn

Kontaktlærere

Cathrine Holm

Marte Marie Hansen

Gøril Dalheim

5. trinn

Kontaktlærere

Ola Henning Meistad

Malene Køhler

Tom-Richard Hansen

6. trinn

Kontaktlærere

Berit M. O. Santi

Roar Sandbakken

7. trinn

Kontaktlærere

Joachim Brovold

Øyvind Ramsøy-Halle

Kristin Hegre Gartland

 

Skolens ledelse og administrasjon

Skolens ledelse og administrasjon

Rektor: Morten K. Strand

Avdelingsleder 1. trinn og SFO: Karsten Selseth Landrø

Avdelingsleder 2. til 5. trinn: Renate Forseth

Avdelingsleder 6. til 7. trinn: Øivind Flatmo

Avdelingsleder innføringsgrupper og morsmål: Mari Alterskjær

Spesialpedagogisk rådgiver: Irene Haugsdal Olsøybakk 

Konsulent: Eva Florence Rikstad

Sekretær: Monica Brendryen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Kattem skole

Helsesykepleier Edle Heggvik

Telefon 94 82 19 69. E-post: edle.heggvik@trondheim.kommune.no.

Ergoterapeut Katrine Floa Bang

Telefon 4767 66 38. E-post: katrine.floa.bang@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut Hege Corneliussen

Telefon 94 83 95 28. E-post: hege.riis.corneliussen@trondheim.kommune.no

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg.

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Kontaktinfo FAU

FAU-leder for Kattem skole er Rita Rodal.
E-post: ritarodal88@gmail.com

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061040

Sist oppdatert: 28.02.2023

061040

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006