Hjem Kattem skole

Kattem skole

Kontakt Kattem skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

 

Logo: Kattem skole. Læring, mestring, trivsel.

Om skolen

Våre utviklingsområder:

  • Språkopplæring, lesing og skriving - sjangerpedagogikk
  • Læringsmiljø - gode lærer-elevrelasjoner

Vi jobber også blant annet med pedagogisk bruk av IKT, ekstra fokus på realfag, og har et utviklende samarbeid med Kulturskolen rundt prosjektet Fargespill.

Kattem skole ble åpnet i 1983 og er en 1-7 skole. Skolen ligger ca. 10 km sør for Trondheim sentrum i et område med lite biltrafikk og med nærhet til flotte turområder. Skolen har blitt betydelig renovert de siste årene, og framstår i dag som ny og moderne.

Kattem skole er en av byens skoler med mottaksgrupper for elever på barnetrinnet. Dette betyr at vi tar i mot elever som skal lære seg norsk før de tilbakeføres til sin nærskole. Kattem skole har også ansvar for ca en tredjedel av kommunens tospråklige lærere. De gir lese- og skriveopplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring på morsmål til elever i Trondheim kommune.

Vi har ca. 300 elever og ca. 70 ansatte.

 

Åpningstider i SFO:

SFO har åpent fra 07.00 til 16.30 mandag til fredag.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2018/2019

SFO holder stengt fra 15. til og med 17. august 2018, 25. januar 2019 og 31. mai 2019.

Kontaktinfo SFO:

Kontaktinfo SFO-baser:

 

1. trinn: 975 32 402

 

2. trinn: 913 55 998

 

3. og 4. trinn: 916 72 713

 

 

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:

Sandra Male

Nina Bergset

Anette Fossen-Nilsen

2. trinn

Kontaktlærere:

Berit Santi

Cathrine Holm

3. trinn

Kontaktlærere:

Bente Småge

Joachim Brovold

Mari Ellingsen

4. trinn

Kontaktlærere:

Rakel Løvli Skjelstad

Ola Meistad

Inger Mærk

5. trinn

Kontaktlærere:

Gøril Dalheim

Jo Ramsøy-Halle

6. trinn

Kontaktlærere:

Tom Richard Hansen

Kristin Hegre Gartland

7. trinn

Kontaktlærere:

Julie Ramsøy-Halle

Roar Sandbakken

Skolens ledelse og administrasjon

Skolens ledelse og administrasjon

Rektor: Morten K. Strand - epost

Avdelingsleder 1. til 2. trinn og SFO: Renate Forseth - epost

Avdelingsleder 3. til 7. trinn: Øivind Flatmo - epost

Avdelingsleder mottak og morsmål: Mari Alterskjær - epost

Konsulent: Eva Florence Rikstad - epost

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Edle Heggvik har kontortid mandag, onsdag, torsdag, fredag.

Tlf: 948 21 969. E-post: edle.heggvik@trondheim.kommune.no.

Skolehelsetjenesten har kontor ved Kattem helsestasjon i skolens sokkeletasje.

FAU

 FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg. 

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SUSMUKFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunne
Kontaktinfo FAU

FAU-leder for skoleåret 18/19 er Lene Juul-Røstum.
E-post: lenejuul1888@gmail.com
Tlf.: 99377014

Ukeplaner

Ukeplaner for alle trinn

Bilde av skulptur: Søsken. Kunstner: Annasif Døhlen 1985.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?