Kontaktinfo
Telefon
72544710
Adresse
Ladeveien 1
Epost
lilleby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

fgfg

Lilleby skole ligger i bydelen Lademoen, på østsiden av byens sentrum. I det gamle bygget fra 1911 ligger en lang skolehistorie, fra dette var byens nyeste signalbygg med på det meste 1000 elever, til vi i dag bare har en klasse på hvert trinn.

Selv om Lilleby i dag er en liten barneskole i Trondheimsmålestokk, er vi en skole med et stort hjerte og et stort mangfold.  Vi kan smykke oss med at elevene våre representerer store deler av kloden, og at en tredel har flerspråklig bakgrunn. Her beherskes  mer enn 20 språk. 

Lilleby skole er fokusskole for NAFO i Sør- Trøndelag.

 

fgfg

Helsesøster

Cecilie Fjeldvær er helsesøster ved Lilleby skole. Hun har kontor i tredje etasje ved heisen.

Cecilie er her hver tirsdag og annenhver onsdag (lik uke).

Hun er tilgjengelig på telefon og mail mandag- torsdag:

Telefon: 916 72 731

Mail: cecilie.fjeldver@trondheim.kommune.no

/skolehelsetjenesten/

fgfg

 Onsdag 07.06.2017 arrangerte vi mesternes mester på Lilleby skole.

I konkurransen var det elever fra 4.-7. trinn. Et morsomt arrangement med engasjerte elever og lærere. Under kan dere se bilde av årets vinnere.

Vinnere av mesternes mester våren 2017

 

 fgfg

 Gratis kjernetid på SFO 

Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken møter elevrådsrepresentantene Georg og Malin.

Politikerne Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken møter Georg og Malin fra elevrådet. Prøveprosjektet med gratis SFO, hvor hovedmålet er høyere deltagelse i SFO er allerede nådd ved Lilleby skole. Her er det nå blitt 92 prosent deltagelse. 

Våre flotte elevrådsrepresentanter forteller hva det betyr når alle elevene får mulighet til å delta på SFO.

fgfg

 

«Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark»

Med bidraget "Ansiktsløse mann" vant Evald Møller Johansen fra 5. trinn på Lilleby skole skulpturkonkurransen i Sør- og Nord-Trøndelag.

«Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark» er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB i anledning Kongeparets 25-årsjubileum i 2016. Skulpturparken skal i løpet av en fireårs-periode romme inntil 10 skulpturer som er tegnet/modellert av skolebarn på 5. og 6. trinn over hele landet. Profesjonelle håndverksbedrifter står for den endelige produksjon av skulpturene.

For å realisere skulpturparken vil det i perioden 2015 – 2019 arrangeres skolekonkurranser for 5. og 6. klassinger i alle landsdeler. Første del av konkurransen ble avholdt for landets tre nordligste fylker i skoleåret 2015/2016.

For skoleåret 2016/17 er det blitt arrangert henholdsvis én skolekonkurranse for Nord- og Sør-Trøndelag, samt én skolekonkurranse for Hedmark og Oppland.

Elevenes oppgave har vært – alene eller i fellesskap – å tegne eller modellere et forslag til en skulptur. Forslaget skulle inneholde en kort skriftlig beskrivelse av skulpturen, og fortelle hvilket materiale skulpturen burde lages av. Deltakerne har stått fritt i valg av idé og formspråk, men skulpturens uttrykk skulle tones inn mot Slottsparkens egenart, og invitere til sanseopplevelser. Innleveringsfristen for bidragene var 15. november 2016.

Med bidraget "Ansiktsløse mann" vant Evald Møller Johansen skulpturkonkurransen i Sør- og Nord-Trøndelag.

I løpet av sommerhalvåret 2017 vil vinnerskulpturen bli avduket i Slottsparken sammen med vinnerskulpturen fra Hedmark og Oppland.

Vinneren av konkurransen vil sammen med sine foresatte bli invitert til åpningen.

Gratulerer til Evald Møller Johansen med vinnerbidraget!
Gratulasjoner sendes også til lærer Runa Egge Fjelnseth.

_________________________________________________________ 

Skoggruppa fikk Mangfoldsprisen 2016!

Onsdag 2. november mottok skoggruppa på Lademoen Mangfoldssprisen for 2016 av ordfører Rita Ottervik.

På bildet fra venstre Rita Ottervik, Joaquim Ree Castanheira, Øystein Lynum, Maren Dahl, Bjørn Lien og Martin Bahnam.

Onsdag 2. november mottok Skoggruppa på Lademoen Mangfoldsprisen for 2016 av ordfører Rita Ottervik. Mangfoldsprisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen, et kunstverk og en pengepremie på 25 000kr.

Skoggruppa mottar prisen for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling.

Skoggruppa feirer 10-årsdag og pris søndag 6.november kl. 16.00 i Bydelslokalet på Lilleby skole.

__________________________________________________________________

Skoleruta 2016-2017: https://trondheim.kommune.no/barnehage-og-skolekalender/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Permisjoner over tre dager søkes nå via elektronisk skjema.

Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti dager, dersom dere ikke hører noe fra skolen. Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden

__________________________________________________________________

 Alarmtelefonen for barn og unge

                    Ring Alarmtelefonen 116 111, det er gratis. Vi har også åpent i helligdager. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få hjelp. Klikk her for å komme til hjemmesiden http://www.116111.no/barn/

Alarmtelefonen for barn og unge

 

 

 

Lilleby skole