Utlån av lokaler

Utlån av lokaler

Generell informasjon og reglement

Lokaler på skoler, helse- og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager kan benyttes av andre når kommunen ikke har behov for å bruke lokalene selv. Informasjon om leie av idrettshaller

Fast lån

Frivillige organisasjoner kan søke om fast lån av lokaler for perioden fra september til juni året etter. Søknadsfristen er 1. april.

Trondheim kommune låner ut ca 100 lokaler på skoler, helse- og velferdssentre og kulturlokaler til ca 240 organisasjoner skoleåret 2024/25 - dette tilsvarer ca 260.000 timer utlån i året. 

Vedtak om tildeling av lokaler for 2024 -2025

Engangslån

Frivillige organisasjoner, virksomheter og private kan søke om engangslån av lokaler til møter og arrangement. Søknadsfristen er 3 uker før. 

Pris

Det er gratis for frivillige organisasjoner. For private og virksomheter gjelder egne leiesatser. Du finner satsene i reglementet. 

Reglement

Reglement for utlån av kommunale lokaler (PDF)

Søk om fast lån av lokaler

Informasjon om fast lån av lokaler

Søknadsfristen er 1. april

Det er mulig å søke om fast lån av lokaler i perioden 1. mars til 1. april, og leieforholdet gjelder fra 1. september til 20. juni. Utlånsperioden følger skoleruta, og lokalene er stengt i skoleferier.

Hvem kan søke?

Du kan søke på vegne av en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Organisasjonen må i tillegg være registrert i Aktørbasen. Når du legger inn søknaden, hentes informasjon om organisasjonen fra Aktørbasen. 

Du kan ved behov registrere organisasjonen i Enhetsregisteret her.  

Privatpersoner kan ikke søke om fast lån av lokaler. 

Hvem behandler søknaden?

Utlånstjenesten behandler søknaden. Det er klageadgang. 

Du får svar på søknaden i løpet av juni. 

Hvilke lokaler kan organisasjonen søke om?

Organisasjonen kan søke om fast lån i gymsaler, E-hallene i Trondheim Spektrum, skolebasseng og andre lokaler på skoler, helse- og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager (idrettshaller og utendørs idrettsanlegg blir fordelt via rammetid til særidrettene).

Utlån i helger

Ikke alle enheter låner ut sine lokaler i helgene fast ukentlig. Årsaken til det kan være at de har avtaler om engangslån av lokaler enkelte helger, og derfor ikke kan låne ut til noen på fast basis, eller at de ikke har kapasitet til å administrere utlån i helger. 

Hvordan skal organisasjonen søke?

Det er mulig å søke mellom 1. mars og 1. april. 

Organisasjonen bes levere søknad om fast lån på vegne av alle undergrupper.

Eksempelvis må idrettsklubber med flere avdelinger (som håndball, fotball og allidrett) søke samlet for hele klubben. Klubben må fordele tildelt tid internt.

Vedtak om tildeling av lokaler for 2024 -2025

Søk om engangslån av lokaler

Søk om engangslån av lokaler - frist 3 uker før

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og sammenslutninger samt privatpersoner kan søke om engangslån av kommunale lokaler til arrangement, møter og så videre.

Hvem avgjør søknaden?

Den kommunale enheten som har lokalet avgjør søknaden. Det er ikke klageadgang.

Hvilke lokaler kan du søke om?

Du kan søke om å benytte lokaler på skoler, helse- og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om engangslån er 3 uker før ønsket tid.

Behandlingstid

Når du sender inn en søknad blir det sendt et automatisk varsel til enheten som har lokalet om at de har fått en søknad til behandling. Enhetene behandler søknadene fortløpende. Hvis du ikke får svar på din søknad innen rimelig tid kan du ta kontakt med enheten. Søk etter enhet eller avdeling

Ferieavvikling

Om sommeren kan det ta lang tid før du får svar på søknaden på grunn av ferieavvikling.

Begrensning

Det er ikke mulig å søke om engangslån av et lokale før søknader om fast lån av lokaler for kommende skoleår er behandlet. I løpet av juni vil det bli mulig å søke om engangslån av lokaler fra 1. september i år til 1. september året etter.

Hvordan skal du søke?

Gå til Min side for å søke om engangslån av lokaler

Trenger du hjelp? Se veileder

Se dine leieforhold

Se, endre eller avbestill et lokale på Min side.

Fordeling av lokaler 2024-2025

Vedtak om tildeling av lokaler for 2024 -2025

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer den digitale løsningen for lån av lokaler?

Trenger du hjelp? Se veileder

Hva er Aktørbasen?

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. Hvis du skal søke om lån eller leie av et kommunalt lokale på vegne av en organisasjon/aktør må denne være registrert i Aktørbasen.

Informasjon om Aktørbasen

Kan man låne lokaler til overnatting?

Enkelte lokaler er godkjent for overnatting. Før du søker må du kontakte den aktuelle enheten og spørre om det gis tillatelse til overnatting. Når tillatelse er gitt må du registrere en søknad om engangslån. Skriv i søknaden at det gjelder overnatting.

Mer informasjon og skjema for innmelding til Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Er det lov å servere/nyte alkohol ved arrangement?

Det er som hovedregel ikke tillatt å nyte alkohol på enhetens inne- og uteområder. Dersom låntaker ønsker at det skal drikkes alkohol i kommunale lokaler i forbindelse med et arrangement skal låntaker søke om skjenkebevilling for enkeltanledning / ambulerende på eget skjema. Det henvises for øvrig til Trondheim kommunes retningslinjer for skjenkebevilling.

Retningslinjer (PDF) (Se spesielt pkt. 9)

Mer informasjon om bevilling

Hvorfor får jeg ikke til å legge inn en søknad om fast lån av et lokale?

Muligheten for å søke fast lån i perioden 1. september til 20 juni er kun åpen fra 1. mars til 1. april. Privatpersoner uten tilknytning til en aktør kan ikke søke om fast lån. Les mer i veileder for Aktørbasen.

Hvorfor får jeg ikke til å søke om engangslån av et lokale fram i tid?

Det er ikke mulig å søke om engangslån av et lokale før søknadsfristen for fast ukentlig lån av lokaler for kommende skoleår er passert og søknadene er behandlet. I løpet av juni vil det bli mulig å søke om engangslån av lokaler fra 1. september i år til 1. september året etter.

Kontakt

Har du et spørsmål knyttet til en søknad om engangslån eller praktiske forhold?

Ta kontakt med enheten som har lokalet. Send melding i bookingløsningen eller finn kontaktinformasjon på enhetens nettside. 

Har du et spørsmål knyttet til fastlån av lokaler? Trenger du hjelp til bruk av bookingløsningen eller Aktørbasen? Er det noe feil i systemet?

Kontakt Utlånstjenesten.

Vi ringer deg eller svarer pr e-post. 

Informasjon om Utlånstjenesten

Utlånstjenesten består av ansatte fra Kulturenheten og Trondheim bydrift.
For tiden er det tre ansatte som bruker deler av sin arbeidstid til dette arbeidet. 

Hovedoppgavene til Utlånstjenesten er:

  • Støtte til innbyggere som trenger hjelp til å bruke den digitale løsningen for utlån av lokaler

Ikke-kommunale lokaler

Oversikt over ikke-kommunale lokaler

Sist oppdatert: 12.07.2024

Fant du det du lette etter?