Nardo skole

Nardo skole

Kontakt Nardo skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Foreldresamarbeid

Nardo skole har et engasjert FAU og et Brukerråd.

Inneområdet på NardoHovedinngang Nardo skoleInne på NardoSofa på Nardo skole

Informasjon om Nardo skole

Informasjonshefte Nardo skole

SFO ved Nardo skole

Avdelingsleder SFO: Vera Setsaas

Åpningstider: kl. 07.15-16.30

 • Telefon til 1. trinnsbase: 95 26 39 01
 • Telefon til 2.-4. trinnsbase: 91 67 28 13

Planleggingsdager SFO:

 • 18. august 2022
 • 19. august 2022
 • 14. oktober 2022
 • 27. januar 2023
 • 19. mai 2023

Sommerferiestengt de to første ukene av fellesferien, uke 28 og 29.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nardo skole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn, og foresatte som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foresatte eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nardo skole tilhører Lerkendal bydel. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Helsesykepleiere

 • 1.-7.trinn: Siv Beate Ravnæs. 100% stilling. Tlf: 90 11 32 34
 • 1.-7. trinn: Ellin Midtsian Johnsen. 20% stilling.

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn. Legeundersøkelse

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helsedag - helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. Trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV). 2 doser (høst/vår)
 • Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter ved behov.

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Ferie og fridager

Siste skoledag før jul 2022 er onsdag 21. desember. Første skoledag i 2023 er mandag 2. januar.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardo skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031030

Sist oppdatert: 06.07.2022

031030

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006