Nyborg skole

Nyborg skole

Kontakt Nyborg skole

Se kart

Vi er Nyborg skole

På Nyborg skole skal alle barn

 • oppleve trygge og tydelige rammer
 • oppleve å bli sett, hørt og møtt med respekt
 • kjenne på gode relasjoner til både barn og voksne
 • kjenne seg inkludert i fellesskapet
 • utvikle seg på forskjellige måter gjennom leik, aktivitet og samspill
 • oppleve mestring

Vi mener at barn lærer best når de

 • arbeider ut fra tydelige mål
 • blir møtt med forventninger til faglig og sosial læring
 • er delaktige i egen læringsprosess
 • får lære i fellesskap av og med hverandre
 • opplever variasjon i læringsarbeidet
 • opplever mestring
 • gis rom til å være nysgjerrige og aktive
 • opplever konstruktiv vurdering
 • får bruke forskjellige sanser på ulike arenaer i læring og leik

Vi er Nyborg skole

Nyheter og informasjon

SFO er stengt på grunn av planleggingsdager på disse datoene:

 • onsdag 22. juni 2022
 • onsdag 17. august 2022
 • torsdag 18. august 2022
 • fredag 19. august 2022

SFO er sommerstengt i uke 28 og 29.

Oppstart nytt skoleår

Mandag 22. august 2022

2.-7. trinn møter kl. 08.15. Mer informasjon kommer fra lærerne på trinnet via Meldeboka.

Skolestarterne på 1. trinn møter kl. 09.00 i skolegården. For 1. trinn er skoledagen ferdig kl. 11.00 denne dagen.

Om skolen

Nyborg skole er en barneskole med 260 elever, hvorav 135 går i SFO. Personalet består av 40 kompetente medarbeidere med variert utdanning som til sammen dekker alle de oppgavene som skal løses i en skole og SFO.

Skolen ble etablert i 1963, men dagens bygning er fra 2005, etter at de gamle bygningene ble revet på grunn av dårlig standard og helsefarlige forhold for både barn og voksne.

Som de aller fleste skolene i Trondheim, har Nyborg en åpen planløsning, der hvert trinn har sitt eget areal som grenser til åpne fellesarealer. Skolen er bygd for 40 elever per trinn.

Skolens barnesyn og læringssyn gjenspeiler vår pedagogiske grunnmur og er førende for vårt daglige sosiale og faglige arbeid i både skole og SFO.

Skolens visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Skolen ligger sentralt til i lokalsamfunnet på Nyborg, med et fantastisk fint og variert uteområde og nærhet til Bymarka. Alle trinn gjennomfører uteskole, på ulike måter gjennom det 7-årige skoleløpet. 1. og 2. trinn har uteskole en dag hver uke, mens 3. og 4. trinn har fast uteskole annenhver uke. 5.-7. trinn har uteskole som en naturlig del av læringsaktivitetene ut fra tema gjennom året. I SFO står også uteaktivitet sentralt, både i hverdagen på skolens uteområder og på skolefridager, når vi har mer tid og kan ta i bruk nærområdene og marka.

Kulturaktivitetene skal være en del av den daglige virksomheten. I løpet av skoleåret samles vi jevnlig til samlingsstunder for hele skolen, der hvert trinn har ansvar for programmet. Trinnene opptrer også på formiddagstreff i Sverresborg kirkesenter en gang i måneden.

Før sommerferien inviterer vi andre skoler og hele nærmiljøet til “Nyborgkveld”, som er ei stor utendørs forestilling, der alle barn og voksne i skole og SFO opptrer for publikum.

SFO følger opp skolens satsing på uteaktivitet, fysisk aktivitet og kulturaktivitet. Barna skal få prøve seg i ulike aktiviteter både inne og ute, basert på deres egne valg og på skolens muligheter for å legge til rette og støtte og inspirere ungene.

Skolen samarbeider med idrettslag, kor og korps i nærmiljøet. Nyborg Idrettslag har bidratt sterkt til etablering av kunstgressbane, sandvolleyballbane, diskgolfbane og belysning av banene.

Skolens eget kor, “Kor Læne”, ledes musikalsk av ansatte i SFO.

Hvert år setter SFO også opp en ny og egenprodusert musikal, basert på ideer fra barna på 4. trinn. Musikalen skrives og komponeres av ansatte i SFO og fremføres av barn fra 1.-4. trinn i løpet av uka før påske. Da inviteres barnehager og andre skolefritidsordninger og skoler, barnas familier, de andre elevene på skolen og alle andre som vil dele denne opplevelsen med oss Nyborg.

Skolens lokaler lånes ut til nærmiljøaktiviteter på kvelder og i helger, og skolen fungerer som et grendehus for Nyborg-området.

Utviklingsarbeid: Med ny læreplan - Fagfornyelsen - som trer i kraft ved skolestart i august 2020, jobber personalet nå med å heve egen kompetanse knyttet til de endringene som kommer. I fjor jobbet vi med Språkløyper - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Til neste år skal vi delta i prosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet»). Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen. Utover dette har vi til enhver tid fokus på god klasseledelse og tilpasset opplæring. Særlige satsingsområder i SFO er “Leikens betydning”, “Hele barnet hele dagen”, “Barns medvirkning” og “Relasjonsbygging”. Vi jobber nå med å utvikle en rammeplan for Nyborg SFO, der disse temaene er sentrale.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

SFO er åpen fra 07.00-16.45

Telefon SFO administrasjon: 72 54 23 63

Telefon SFO-base: 72 54 23 70

Turtelefon SFO: 90 08 78 99 (brukes når vi er på tur)

E-post: linda-eggen.ronning@ou.trondheim.kommune.no

Les mer om SFO på Nyborg SFO

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:

Hilde Marie Brattland, telefon 47 50 84 69

Kontortid: 08.30-15.00 alle hverdager

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere

Marit Størset

Nathalie Steen

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

2. trinn

Kontaktlærere

Stine Iren Saugnes

Mette Berg Karlsen

Tron Tangvik

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

3. trinn

Kontaktlærere

Maren Midtsand

Mia Carlsson

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

4. trinn

Kontaktlærere

Marit Rykhus

Ann Helen Naustan Markanes

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

5. trinn

Kontaktlærere

Hanne Ottosen Fauske

Marit Hjelmen

Bjarne Valås

Telefon trinnkontor

72 54 23 66

72 54 23 67

6. trinn

Kontaktlærere

Turid Schei Rodal

Siri Lønnum

Telefon trinnkontor

72 54 23 66

72 54 23 67

7. trinn

Kontaktlærere

Anne-Kathrine Fjelnseth

Roger Solberg Johansen

Telefon trinnkontor

72 54 23 66

72 54 23 67

Råd og utvalg

Trinnkontakter

1. trinn

Stine Skjærvik stineskjervik@hotmail.com

Therese Abrahamsen there123@hotmail.com

Marie Vaag marievaag@hotmail.com

Kim Kartrud: kim.kartrud@dnb.no

2. trinn

Jørund Waagø, jwaago@gmail.com

Tone Fridèn, tone.friden@gmail.com

Katarina M. Hunstad, katarina.hunstad@gmail.com

Henriette S. Dundas, henriette_s_d@hotmail.com

3. trinn

Eva Christine Waagenes, evachristinew@gmail.com

Mari Henriksen Landrø, mhenriklandro@gmail.com

Vara: Lise Harbeck Johansen, liseharbeck@gmail.com

Vara: Philippa Christina Widahl, filippawidahl@me.com

4. trinn

Erik Høsøien eshosoien@hotmail.com

Anette Hoell anette.hoell@yahoo.no

Vara: Ingeborg Bye ingeborgbye@hotmail.com

Vara: Hans Fredrik Selvaag hfselvaag@outlook.com

5. trinn

Marianne Nøstebø, marianne_norstebo@hotmail.com

Heidi N. Falk Nygård, nygaard.heidi.nikoline@gmail.com

Hildegunn Vada, hildegunnv@gmail.com

Guro Store, gurostore@hotmail.com

6. trinn

Anne-Elise Hugdahl: anne.elise.lykke@icloud.com

Hanne Merete Hestvik Kleiven: hanne.hestvik.kleiven@gmail.com

Vara: Trude

Vara: Christer Johnsen

7. trinn

Bente Camilla Selbæk: bentecamilla@hotmail.com

Jorunn Waade: jorunnwaade@yahoo.no

Elin Birgitte Ljunggreen: ebl@dmmh.no

Jarle Marius Nårud: jarlemarius@gmail.com

Brukerråd

Elevrepresentanter: Mia og Eirik

Foreldrerepresentanter: Kristin Steigeland Wendelbo (FAU-leder) og Ragnhild Skorpa (FAU)

Skolerepresentanter: Anne-Kathrine Fjelnseth (lærer), Linda Eggen Rønning (avdelingsleder) og Astrid Rekstad Hernæs (rektor)

Referater

27. oktober 2022 (PDF)

30. mars 2022 (PDF)

12. januar 2022 (PDF)

3. november 2021 (PDF)

14. september 2021 (PDF)

3. juni 2021 (PDF)

15. april 2021 (PDF)

3. mars 2021 (PDF)

3. desember 2020 (PDF)

2. desember 2019 (PDF)

23. oktober 2019 (PDF)

6. juni 2019 (PDF)

2. mai 2019 (PDF)

21. mars 2019 (PDF)

23. januar 2019 (PDF)

5. desember 2018 (PDF)

8. november 2018 (PDF)

Elevråd

3. trinn: Isak, Eva

4. trinn: Ulrik, Filippa

5. trinn: Eline, Oscar

6. trinn: Håkon, Amalie

7. trinn: Kaia, Aurora

FAU

Medlemmer

1. trinn: Ragnhild Skorpa rskorpa@gmail.com

2. trinn: Kristin S. Wendelbo k.steigedal@gmail.com

vara: Tore Åkergren toreakergren@hotmail.com

3. trinn: Inga Gudem Ringdalen, Ingavatne@gmail.com

Vara: Anette Lauritsen, anette.lauritsen@ou.trondheim.kommune.no

4. trinn: Synne Merete Mæle synnemaele@hotmail.com

Vara: Roger Vangen roger.vangen@yahoo.com

5. trinn: Ann-Helen Jamtøy, annhelen81@hotmail.com

Vara: Hildegunn Vada: hildegunnv@gmail.com

6. trinn: Mona Ødegård, monaodegaarden@hotmail.com

Vara: Cecilie Ratchje, cratchje@yahoo.no

7. trinn: Cathrine Bråten, cathrine_braaten4563@hotmail.com

Vara: Bente Pettersen

Veiledninger og referater

Veiledning til 17. mai-komiteen (oppdatert feb 2023)

Håndbok for FAU (oppdatert feb 2023)

22. november 2022 (PDF)

15. november 2022 (PDF)

25. oktober 2022 (PDF)

27. september 2022 (PDF)

21. april 2022 (PDF)

3. mars 2022 (PDF)

11. november 2021 (PDF)

3. november 2021 (PDF)

26. mai 2021 (PDF)

3. november 2021 (PDF)

7. september 2021 (PDF)

26. mai 2021 (PDF)

21. mars 2021 (PDF)

22. april 2021 (PDF)

21. januar 2021 (PDF)

4. november 2020 (PDF) Foreldrerådsmøte

14. oktober 2020 (PDF)

2. september 2020 (PDF)

3. juni 2020 (PDF)

5. mai 2020 (PDF)

29. april 2020 (PDF)

1. april 2020 (PDF)

4. desember 2019 (PDF)

6. november 2019 (PDF)

10. april 2019 (PDF)

13. februar 2019 (PDF)

16. januar 2019 (PDF)

23. april 2018 (PDF)

28. februar 2018 (PDF)

29. november 2017 (PDF)

8. november 2017 (PDF)

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nyborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041100

Sist oppdatert: 28.02.2023

041100

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242