Hjem Nyborg skole
Nyborg skole

Nyborg skole

Kontakt Nyborg skole

Se kart

Vi er Nyborg skole

På Nyborg skole skal alle barn

 • oppleve trygge og tydelige rammer
 • oppleve å bli sett, hørt og møtt med respekt
 • kjenne på gode relasjoner til både barn og voksne
 • kjenne seg inkludert i fellesskapet
 • utvikle seg på forskjellige måter gjennom leik, aktivitet og samspill
 • oppleve mestring

Vi mener at barn lærer best når de

 • arbeider ut fra tydelige mål
 • blir møtt med forventninger til faglig og sosial læring
 • er delaktige i egen læringsprosess
 • får lære i fellesskap av og med hverandre
 • opplever variasjon i læringsarbeidet
 • opplever mestring
 • gis rom til å være nysgjerrige og aktive
 • opplever konstruktiv vurdering
 • får bruke forskjellige sanser på ulike arenaer i læring og leik

Vi er Nyborg skole

Om skolen

Nyborg skole er en barneskole med 260 elever, hvorav 135 går i SFO. Personalet består av 40 kompetente medarbeidere med variert utdanning som til sammen dekker alle de oppgavene som skal løses i en skole og SFO.

Skolen ble etablert i 1963, men dagens bygning er fra 2005, etter at de gamle bygningene ble revet på grunn av dårlig standard og helsefarlige forhold for både barn og voksne.

Som de aller fleste skolene i Trondheim, har Nyborg en åpen planløsning, der hvert trinn har sitt eget areal som grenser til åpne fellesarealer. Skolen er bygd for 40 elever per trinn.

Skolens barnesyn og læringssyn gjenspeiler vår pedagogiske grunnmur og er førende for vårt daglige sosiale og faglige arbeid i både skole og SFO.

Skolens visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Skolen ligger sentralt til i lokalsamfunnet på Nyborg, med et fantastisk fint og variert uteområde og nærhet til Bymarka. Alle trinn gjennomfører uteskole, på ulike måter gjennom det 7-årige skoleløpet. 1. og 2. trinn har uteskole en dag hver uke, mens 3. og 4. trinn har fast uteskole annenhver uke. 5.-7. trinn har uteskole som en naturlig del av læringsaktivitetene ut fra tema gjennom året. I SFO står også uteaktivitet sentralt, både i hverdagen på skolens uteområder og på skolefridager, når vi har mer tid og kan ta i bruk nærområdene og marka.

Kulturaktivitetene skal være en del av den daglige virksomheten. I løpet av skoleåret samles vi jevnlig til samlingsstunder for hele skolen, der hvert trinn har ansvar for programmet. Trinnene opptrer også på formiddagstreff i Sverresborg kirkesenter en gang i måneden.

Før sommerferien inviterer vi andre skoler og hele nærmiljøet til “Nyborgkveld”, som er ei stor utendørs forestilling, der alle barn og voksne i skole og SFO opptrer for publikum.

SFO følger opp skolens satsing på uteaktivitet, fysisk aktivitet og kulturaktivitet. Barna skal få prøve seg i ulike aktiviteter både inne og ute, basert på deres egne valg og på skolens muligheter for å legge til rette og støtte og inspirere ungene.

Skolen samarbeider med idrettslag, kor og korps i nærmiljøet. Nyborg Idrettslag har bidratt sterkt til etablering av kunstgressbane, sandvolleyballbane, diskgolfbane og belysning av banene.

Skolens eget kor, “Kor Læne”, ledes musikalsk av ansatte i SFO.

Hvert år setter SFO også opp en ny og egenprodusert musikal, basert på ideer fra barna på 4. trinn. Musikalen skrives og komponeres av ansatte i SFO og fremføres av barn fra 1.-4. trinn i løpet av uka før påske. Da inviteres barnehager og andre skolefritidsordninger og skoler, barnas familier, de andre elevene på skolen og alle andre som vil dele denne opplevelsen med oss Nyborg.

Skolens lokaler lånes ut til nærmiljøaktiviteter på kvelder og i helger, og skolen fungerer som et grendehus for Nyborg-området.

Utviklingsarbeid: Med ny læreplan - Fagfornyelsen - som trer i kraft ved skolestart i august 2020, jobber personalet nå med å heve egen kompetanse knyttet til de endringene som kommer. I fjor jobbet vi med Språkløyper - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Til neste år skal vi delta i prosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet»). Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen. Utover dette har vi til enhver tid fokus på god klasseledelse og tilpasset opplæring. Særlige satsingsområder i SFO er “Leikens betydning”, “Hele barnet hele dagen”, “Barns medvirkning” og “Relasjonsbygging”. Vi jobber nå med å utvikle en rammeplan for Nyborg SFO, der disse temaene er sentrale.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter og informasjon

Planleggingsdager Nyborg skole 2019/2020

Det er planleggingsdager 11. oktober, 24. januar og 19. juni. SFO er stengt på disse dagene.

SFO

SFO er åpen fra 07.00-16.45

Telefon SFO administrasjon: 72 54 23 63

Telefon SFO-base: 72 54 23 70

Turtelefon SFO: 90 08 78 99 (brukes når vi er på tur)

E-post: linda-eggen.ronning@ou.trondheim.kommune.no

Les mer om SFO på Nyborg SFO

Helsesøster

Hilde Marie Brattland, telefon 47 50 84 69

Kontortid: 08.30-15.00 (skolehelsesøster alle hverdager)

Skolehelsetjenesten

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:

Maren Midtsand

Bjarne Valås

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

2. trinn

Kontaktlærere:

Marit Rykhus

Marit Størset

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

3. trinn

Kontaktlærere:

Marit Hjelmen

Stine Iren Saugnes

Mia Carlsson

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

4. trinn

Kontaktlærere:

Turid Schei Rodal

Mette Berg Karlsen

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

5. trinn

Kontaktlærere:

Anne-Kathrine Fjelnseth

Roger Solberg Johansen

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

6. trinn

Kontaktlærere:

Tron Tangvik

Marte Moen Bredeveien

Ann Helen Naustan Markanes

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

7. trinn

Kontaktlærere:

Robert Lie

Nathalie Glein

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

Råd og utvalg

Trinnkontakter

1. trinn:

Lise Johansen: liseharbeck@gmail.com

Line Nicole Johnsen Tangen: Linenicole@hotmail.com

Vara: Marie Sundstrøm: Sundstrommarie@gmail.com

Vara: Merete Johansen:

2. trinn:

Anne Lise Svendsen - annelisesvends@gmail.com

Linda Skjærvik - linda.skjarvik@gmail.com

Kristin Sølberg - kristin_s90@hotmail.com

Christina Leirvik Hestad - hestadchristina@gmail.com

3. trinn:

Ann Renate arenate02@hotmail.com

Ingrid rekaa@hotmail.com

Ida Marie ulriksborg@hotmail.com

Andreas ano@svw.no

4. trinn:

Britt Cecilie Ratchje: cratchje@yahoo.no

Stig Rune Jakobsen: stigrj@gmail.com

Vara: Hanne Kleiven: hanne.hetsvik.kleiven@gmail.com

Vara: Eli Johnsen Valør: valor@alumni.ntnu.no

5. trinn:

Marit Østmo marit_ostmo@hotmail.com

Kirsti Sætre Nårud kirsti.satre@ou.trondheim.kommune.no

Britt Cathrine Bråten cathrine_braaten4563@hotmail.com

Børge Hov borgehov@hotmail.com

6. trinn:

Tonje Kummeneje Vangen tonjevangen@yahoo.no

Marianne Torp mariannetorpfoss@gmail.com

Anne Sophie von Krogh asvkrogh@gmail.com

Torleif Sandnes torleifs@gmail.com

7. trinn:

Charlotte Erichsen Elvebakk chaeelvebakk@gmail.com

Marit Selboe Bjørlykke maritsbj@gmail.com

Christer Mandal (Isaks pappa) christer.mandal@gmail.com

Elly Lisbet Nordstrand elly_nordstrand@hotmail.com

Brukerråd

Elevrepresentanter: Eline og Amalie

Foreldrerepresentanter: Arnhild Staal Pettersen (FAU) og Guri Sivertsen Korpås (FAU)

Skolerepresentanter: Anne-Kathrine Fjelnseth (lærer), Kent Holm-Ediassen (miljøpersonal), Linda Eggen Rønning (avdelingsleder) og Astrid Rekstad Hernæs (rektor)

Referater

3. mars 2021

3. desember 2020

18. november 2020

2. desember 2019

23. oktober 2019

6. juni 2019

2. mai 2019

21. mars 2019

23. januar 2019

5. desember 2018

8. november 2018

Elevråd

3. trinn: Isak, Eva

4. trinn: Ulrik, Filippa

5. trinn: Eline, Oscar

6. trinn: Håkon, Amalie

7. trinn: Kaia, Aurora

FAU

Medlemmer:

1. trinn: Silje Magnussen. Vara: Annette Lauritsen

2. trinn: Arnhild Staal Pettersen. Vara: Tina Marielle Værnes

3. trinn: Even Ambros Holte (sekretær). Vara: Ann-Renate Vestbø

4. trinn: Marit Galåen (leder). Vara: Hanne Kleiven

5. trinn: Cathrine Bråten (kasserer). Vara: Bente Pettersen

6. trinn: Guri Sivertsen Korpås. Vara: Lasse Skomsvold

7.trinn: Torkel Haugan Hansen (nestleder). Vara: Gunnar Skjetne Hansen

Veiledninger og referater

Håndbok oppdatert februar 2020

21. januar 2021

4. november 2020 Foreldrerådsmøte

14. oktober 2020

2. september 2020

3. juni 2020

5. mai 2020

29. april 2020

1. april 2020

4. desember 2019

6. november 2019

10. april 2019

13. februar 2019

16. januar 2019

23. april 2018

28. februar 2018

29. november 2017

8. november 2017

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nyborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004