Hjem Nyborg skole

Nyborg skole

Kontakt Nyborg skole

Se kart og finn ansatt

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Om skolen vår

Nyborg skole er en barneskole med 280 elever, hvorav 160 går i SFO. Personalet består av 40 kompetente medarbeidere med variert utdanning som til sammen dekker alle de oppgavene som skal løses i en skole og SFO.

Skolen ble etablert i 1963, men dagens bygning er fra 2005, etter at de gamle bygningene ble revet p.g.a. dårlig standard og helsefarlige forhold for både barn og voksne.

Som de aller fleste skolene i Trondheim, har Nyborg en åpen planløsning, der hvert trinn har sitt eget areal som grenser til åpne fellesarealer. Skolen er bygd for 40 elever pr trinn.

Vår visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Skolen ligger sentralt i lokalsamfunnet på Nyborg, med et fantastisk fint og variert uteområde og nærhet til Bymarka. Alle trinn gjennomfører uteskole, på ulike måter gjennom det 7-årige skoleløpet. 1. og 2.trinn har en dag med uteskole hver uke, mens 3. og 4.trinn har fast uteskole annenhver uke. 5.-7.trinn har uteskole som en naturlig del av læringsaktivitetene ut fra tema gjennom året. I SFO står også uteaktivitet sentralt, både i hverdagen på skolens uteområder og på skolefridager, når vi har mer tid og kan ta i bruk marka.

Kulturaktivitetene skal være en del av den daglige virksomheten. I løpet av skoleåret samles vi jevnlig til samlingsstunder for hele skolen, der hvert trinn har ansvar for programmet. Trinnene opptrer også på formiddagstreff i Sverresborg kirkesenter en gang i måneden.

Før sommerferien inviterer vi andre skoler og hele nærmiljøet til ei stor utendørs forestilling, der alle barn og voksne i skole og SFO opptrer for publikum.

Nyborg SFO følger opp skolens satsing på uteaktivitet, fysisk aktivitet og kulturaktivitet.

I samarbeid med Nyborg idrettslag driver SFO et allidrettstilbud for barna på 1.- 4.trinn og har ansatt fagfolk til å ta seg av dette. På samme måte er det ansatte i SFO som har den musikalske ledelsen av Kor Læne. Hvert år setter også SFO opp en ny og egenprodusert musikal, som baseres på ideer fra 4.trinnselevene og skrives og komponeres av ansatte i SFO. Musikalen fremføres av barn fra 1.-4.trinn i løpet av ei uke i mars. Barnehager og andre SFO’er og skoler, barnas familier, de andre elevene  på Nyborg og alle andre som vil dele denne opplevelsen med oss inviteres.

Nyborg skole samarbeider tett med Nyborg Idrettslag og skolens eget kor, Kor Læne. Lokalene lånes ut til nærmiljøaktiviteter på kvelder og i helger, og skolen fungerer som et grendehus for Nyborgområdet.

SFO

SFO er åpen fra 07.15 - 16.45
Telefon SFO administrasjon: 72 54 23 63
Telefon SFO-base: 72 54 23 70
Mobil SFO: 900 87 899 (brukes når vi er på tur)
E-post: linda-eggen.ronning@ou.trondheim.kommune.no

 

Les mer om SFO på Nyborg SFO

Forsikringer

Helsesøster

Hilde Marie Brattland

Kontortid: 0830-1500 (skolehelsesøster alle hverdager)

Telefon:
475 08 469

E-Post:

hilde-marie.brattland@trondheim.kommune.no 

(Lenke til skolehelsetjenesten her)

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:

Turid Schei Rodal

Siri

Telefon trinnkontor:

72542371

72542372

2. trinn

Kontaktlærere:

Tron Tangvik

Anne-Merethe Øwre Kolmstad

Stine Iren Saugnes

Telefon trinnkontor:

72542371

72542372

3. trinn

Kontaktlærere:

Marte

Mia

Telefon trinnkontor:

72542371

72542372

4. trinn

Kontaktlærere:

Jo

Ruth

Telefon trinnkontor:

72542371

72542372

5. trinn

Kontaktlærere:

Morten Kristiansen

Maren

Telefon trinnkontor:

72542366

72542367

6. trinn

Kontaktlærere:

Bjarne Valås

Ann Helen

Telefon trinnkontor:

72542366

72542367

7. trinn

Kontaktlærere:

Anne-Kathrine

Roger

Telefon trinnkontor:

72542366

72542367

Råd og utvalg

Trinnkontakter

1. trinn: Andreas Lykke, Merete Johansen, Rolf Anders Storset, Brit Solvik

2. trinn: Hege Marie Skorstad, Sissel Sollien, Rine Ødegård Wold, Aslaug Marie Dahl

3. trinn: Øyvind Bjelke, Ingeborg Hov, Mona Mostad, Silje Myran

4. trinn: Anniken Dalåmo, Marius Mærk, Mona Ødegården, Ottar Michelsen

5. trinn: Olav Konrad Pütz, Torstein Frantzen, Kirsti Sætre Nårud, Gro Mæhlum Krüger

6. trinn: Tone Valla, Torunn Garberg, Frode Pettersen, Therese Tveita Kvendbø

7. trinn: Anne G. H. van Der Meer, Geir Sagli Husby, Elin Birgitte Ljunggren, Ewelina M. Radke

Brukerråd

Elevrepresentanter: 

Foreldrerepresentanter:

Skolerepresentanter: Anne-Merethe Øvre Klomstad, Linda Eggen Rønning, Kåre Moum 

Elevråd

3. trinn:

4. trinn:

5. trinn:

6. trinn:

7. trinn:

FAU

Medlemmer:

1. trinn: Tone Fridén

2. trinn: Hilde Larsen

3. trinn: Tine Marie Lund

4. trinn: Børge Hov

5. trinn: Kåre Hauge

6. trinn: Hans Christian Juul

7. trinn: Pål Kittilsen

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css