Hjem Nyborg skole
Nyborg skole

Nyborg skole

Kontakt Nyborg skole

Se kart

Vi er Nyborg skole

På Nyborg skole skal alle barn

 • oppleve trygge og tydelige rammer
 • oppleve å bli sett, hørt og møtt med respekt
 • kjenne på gode relasjoner til både barn og voksne
 • kjenne seg inkludert i fellesskapet
 • utvikle seg på forskjellige måter gjennom leik, aktivitet og samspill
 • oppleve mestring

Vi mener at barn lærer best når de

 • arbeider ut fra tydelige mål
 • blir møtt med forventninger til faglig og sosial læring
 • er delaktige i egen læringsprosess
 • får lære i fellesskap av og med hverandre
 • opplever variasjon i læringsarbeidet
 • opplever mestring
 • gis rom til å være nysgjerrige og aktive
 • opplever konstruktiv vurdering
 • får bruke forskjellige sanser på ulike arenaer i læring og leik

Vi er Nyborg skole

Nyheter og informasjon

SFO er sommerstengt i uke 28 og 29.

Studiedager for personalet skoleåret 2021/2022: 12. og 13.august

15. oktober 28. januar 22. juni Da er både skole og SFO stengt.

Oppstart nytt skoleår

Mandag 16. august

2.-7. trinn møter kl. 08.15. Mer informasjon kommer fra lærerne på trinnet via Meldeboka.

Skolestarterne på 1. trinn møter kl. 09.00 i skolegården. For 1. trinn er skoledagen ferdig kl. 11.00 denne dagen.

Om skolen

Nyborg skole er en barneskole med 260 elever, hvorav 135 går i SFO. Personalet består av 40 kompetente medarbeidere med variert utdanning som til sammen dekker alle de oppgavene som skal løses i en skole og SFO.

Skolen ble etablert i 1963, men dagens bygning er fra 2005, etter at de gamle bygningene ble revet på grunn av dårlig standard og helsefarlige forhold for både barn og voksne.

Som de aller fleste skolene i Trondheim, har Nyborg en åpen planløsning, der hvert trinn har sitt eget areal som grenser til åpne fellesarealer. Skolen er bygd for 40 elever per trinn.

Skolens barnesyn og læringssyn gjenspeiler vår pedagogiske grunnmur og er førende for vårt daglige sosiale og faglige arbeid i både skole og SFO.

Skolens visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Skolen ligger sentralt til i lokalsamfunnet på Nyborg, med et fantastisk fint og variert uteområde og nærhet til Bymarka. Alle trinn gjennomfører uteskole, på ulike måter gjennom det 7-årige skoleløpet. 1. og 2. trinn har uteskole en dag hver uke, mens 3. og 4. trinn har fast uteskole annenhver uke. 5.-7. trinn har uteskole som en naturlig del av læringsaktivitetene ut fra tema gjennom året. I SFO står også uteaktivitet sentralt, både i hverdagen på skolens uteområder og på skolefridager, når vi har mer tid og kan ta i bruk nærområdene og marka.

Kulturaktivitetene skal være en del av den daglige virksomheten. I løpet av skoleåret samles vi jevnlig til samlingsstunder for hele skolen, der hvert trinn har ansvar for programmet. Trinnene opptrer også på formiddagstreff i Sverresborg kirkesenter en gang i måneden.

Før sommerferien inviterer vi andre skoler og hele nærmiljøet til “Nyborgkveld”, som er ei stor utendørs forestilling, der alle barn og voksne i skole og SFO opptrer for publikum.

SFO følger opp skolens satsing på uteaktivitet, fysisk aktivitet og kulturaktivitet. Barna skal få prøve seg i ulike aktiviteter både inne og ute, basert på deres egne valg og på skolens muligheter for å legge til rette og støtte og inspirere ungene.

Skolen samarbeider med idrettslag, kor og korps i nærmiljøet. Nyborg Idrettslag har bidratt sterkt til etablering av kunstgressbane, sandvolleyballbane, diskgolfbane og belysning av banene.

Skolens eget kor, “Kor Læne”, ledes musikalsk av ansatte i SFO.

Hvert år setter SFO også opp en ny og egenprodusert musikal, basert på ideer fra barna på 4. trinn. Musikalen skrives og komponeres av ansatte i SFO og fremføres av barn fra 1.-4. trinn i løpet av uka før påske. Da inviteres barnehager og andre skolefritidsordninger og skoler, barnas familier, de andre elevene på skolen og alle andre som vil dele denne opplevelsen med oss Nyborg.

Skolens lokaler lånes ut til nærmiljøaktiviteter på kvelder og i helger, og skolen fungerer som et grendehus for Nyborg-området.

Utviklingsarbeid: Med ny læreplan - Fagfornyelsen - som trer i kraft ved skolestart i august 2020, jobber personalet nå med å heve egen kompetanse knyttet til de endringene som kommer. I fjor jobbet vi med Språkløyper - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Til neste år skal vi delta i prosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet»). Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen. Utover dette har vi til enhver tid fokus på god klasseledelse og tilpasset opplæring. Særlige satsingsområder i SFO er “Leikens betydning”, “Hele barnet hele dagen”, “Barns medvirkning” og “Relasjonsbygging”. Vi jobber nå med å utvikle en rammeplan for Nyborg SFO, der disse temaene er sentrale.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

SFO

SFO er åpen fra 07.00-16.45

Telefon SFO administrasjon: 72 54 23 63

Telefon SFO-base: 72 54 23 70

Turtelefon SFO: 90 08 78 99 (brukes når vi er på tur)

E-post: linda-eggen.ronning@ou.trondheim.kommune.no

Les mer om SFO på Nyborg SFO

Helsesøster

Hilde Marie Brattland, telefon 47 50 84 69

Kontortid: 08.30-15.00 (skolehelsesøster alle hverdager)

Skolehelsetjenesten

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere

Robert Lie

Stine Iren Saugnes

Mette Berg Karlsen

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

2. trinn

Kontaktlærere

Maren Midtsand

Mia Carlsson

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

3. trinn

Kontaktlærere

Marit Rykhus

Marit Størset

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

4. trinn

Kontaktlærere

Hanne Ottosen Fauske

Marit Hjelmen

Tor Asle Kleveland

Telefon trinnkontor

72 54 23 71

72 54 23 72

5. trinn

Kontaktlærere

Turid Schei Rodal

Siri Lønnum

Telefon trinnkontor

72 54 23 66

72 54 23 67

6. trinn

Kontaktlærere

Anne-Kathrine Fjelnseth

Roger Solberg Johansen

Telefon trinnkontor

72 54 23 66

72 54 23 67

7. trinn

Kontaktlærere

Tron Tangvik

Ann Helen Naustan Markanes

Bjarne Valås

Telefon trinnkontor

72 54 23 66

72 54 23 67

Råd og utvalg

Trinnkontakter

1. trinn

Maria Hagemann - mariahagemann2412@hotmail.com

Malin Christine Karlsen - malinck@gmail.com

Ida Marie Ulriksborg - ulriksborg@hotmail.com

Ingrid Nilssen - rekaa@hotmail.com

2. trinn

Merete Johansen - meretejohansen@gmail.com

Marie Sundstrøm - sundstrommarie@gmail.com

Vara: Mari Henriksen Landrø - mhenriklandro@gmail.com

Vara: Eva Christine Waagenes - evachristinew@gmail.com

3. trinn

Katarina Hunstad - kat.hunstad@gmail.com

2.Linda Skjærvik - linda.skjarvik@gmail.com

Vara: Anette Hoell - anette.hoell@yahoo.no

Vara: Erik Skanke Høsøien og Cathrine Dogger eshosoien@hotmail.com

4. trinn

Marianne Nørstebø - mariann_norstebo@hotmail.com

Heidi Nikoline Falk Nygård - nygaard.heidi.nikoline@gmail.com

Marie Aadnesen Vaag - marievaag@hotmail.com

Yngve Melheim Jacobsen - yngvejacobsen_@hotmail.com

5. trinn

Hanne Merete Hestvik Kleiven - hanne.hestvik.kleiven@gmail.com

Eli Johnsen Valør - valor@alumni.ntnu.no

Vara: Anne-Elise Hugdal Lykke - anne.elise.lykke@icloud.com

Vara: Mona Ødegården - monaodegaarden@hotmail.com

6. trinn

Elisabeth Eggen - eliegg@online.no

Marianne Almaas - mar.almaas@gmail.com

Rina Ødegård Wold - rina.wold@bjorgfjell.no

Bente Camilla Selbæk - strandbentecamilla@hotmail.com

7. trinn

1. Tonje Vangen - tonjevangen@yahoo.no

2. Marianne Torp Foss - mariannetorpfoss@gmail.com

3. Anne Sophie von Krogh - asvkrogh@gmail.com

4. Torleif Sandnes - torleifs@gmail.com

Brukerråd

Elevrepresentanter: Eline og Amalie

Foreldrerepresentanter: Marit Galåen (FAU) og Guri Sivertsen Korpås (FAU)

Skolerepresentanter: Anne-Kathrine Fjelnseth (lærer), Kent Holm-Ediassen (miljøpersonal), Linda Eggen Rønning (avdelingsleder) og Astrid Rekstad Hernæs (rektor)

Referater

26. mai 2021

3. mars 2021

3. desember 2020

2. desember 2019

23. oktober 2019

6. juni 2019

2. mai 2019

21. mars 2019

23. januar 2019

5. desember 2018

8. november 2018

Elevråd

3. trinn: Isak, Eva

4. trinn: Ulrik, Filippa

5. trinn: Eline, Oscar

6. trinn: Håkon, Amalie

7. trinn: Kaia, Aurora

FAU

Medlemmer

1. trinn: Kristin S. Wendelbo. Vara: Tore Åkergren

2. trinn: Silje Magnussen. Vara: Annette Lauritsen

3. trinn: Arnhild Staal Pettersen. Vara: Tina Marielle Værnes

4. trinn: Ann-Helen Jamtøy. Vara: Hildegunn Vada

5. trinn: Marit Galåen (leder). Vara: Maria Myhre

6. trinn: Cathrine Bråten. Vara: Bente Pettersen

7.trinn: Guri Sivertsen Korpås. Vara: Lasse Skomsvold

 

Veiledninger og referater

Håndbok oppdatert februar 2020

3. november 2021

7. september 2021

26. mai 2021

21. mars 2021

22. april 2021

21. januar 2021

4. november 2020 Foreldrerådsmøte

14. oktober 2020

2. september 2020

3. juni 2020

5. mai 2020

29. april 2020

1. april 2020

4. desember 2019

6. november 2019

10. april 2019

13. februar 2019

16. januar 2019

23. april 2018

28. februar 2018

29. november 2017

8. november 2017

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nyborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.01.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006